Základná škola Pohraničná

vás pozýva

Najnovšie oznamy

Pre kompletné zobrazenie kliknite na požadovaný oznam

12. júla 2020

Letný denný tábor 2020

Osem dní zážitkov, zábavy, dobrodružstva, bádania, pohybu, kreatívnej tvorby, spevu a spoznávania vyplnili začiatok letných prázdnin  tých detí, ktoré sa rozhodli ich stráviť v našom letnom […]
8. júla 2020

Rozlúčka deviatakov so školou

„Na ceste svetom spomeň si na to miesto, ktoré bolo pre Teba štartovacím hniezdom. Vyleť na cestu svojich snov…“ týmito veršami našej ôsmačky M. Froncovej  vyprevadili […]
8. júla 2020

Rozlúčka deviatakov v kruhu rodičov

Naši deviataci sa rozlúčili s netradičným školským rokom a ukončením Základnej školy v priestoroch dvora školy. Okrem triednych učiteľov pozvali na tzv. guláš párty aj riaditeľa […]
7. júna 2020

Úspech v krajskom kole

Blahoželáme našej deviatačke Dorotke Soósovej k jej úspechu. Dosiahla ho svojou vytrvalou a svedomitou prácou. Za prípravu ďakujeme pani učiteľke Ildikó Földesovej.
button (5)


Prečo je ZŠ Pohraničná tou najlepšou voľbou pre Vaše dieťa?

technologia1

Najnovšie technológie


- všetky triedy sú vybavené dataprojektorom a notebookom - s pripojením na internet
- prírodovedné laboratórium
- učebňa Legorobotiky
- učebňa výpočtovej techniky
- Hudobný salónik
- Výtvarný ateliér
- Babičkina kuchynka
- Knižnica Ľudovíta Štúra
- veľká telocvičňa
- zrekonštruovaná malá telocvičňa
- nová Fitmiestnosť
- spoločenská a relaxačná miestnosť

Naša vízia


Veríme, že vzdelanie rozširuje možnosti vytvárať ľudské osudy. Otvorené spoločenstvo žiakov, učiteľov a rodičov, ktorého hlavným poslaním je poskytovať výchovu a vzdelanie, a tak vychovávať žiakov ako harmonicky rozvinuté osobnosti, schopné uplatniť sa v spoločnosti..


Viac o nás

Škola s dlhoročnou tradíciou , zameraná na rozvíjanie tvorivého a samostatného prístupu žiakov, ktorá ich pripravuje na úspešný život.

Škola rodinného typu , s individuálnym prístupom ku každej rodine a každému žiakovi. Vedenie školy podporuje snahu učiteľov o osobitý a priateľský vzťah s každým žiakom.

Škola pre všetkých , poskytujúca starostlivosť nielen bežným, ale aj nadaným, integrovaným žiakom, žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Moderná a alternatívna škola , poskytujúca vzdelanie v súlade s európskymi trendmi, smerujúc k spokojnosti žiaka, rodiča i spoločnosti.

Viac o nás

Kde nás nájdete

Adresa školy

  • Základná škola Ul. pohraničná 9 945 01 Komárno
 
Telefón

035 / 7701 793

0905290444