Základná škola Pohraničná

vás pozýva

Najnovšie oznamy

Pre kompletné zobrazenie kliknite na požadovaný oznam

13. novembra 2019

Oznam pre rodičov a žiakov

Vážení rodičia, dňa 25. 11. 2019 (pondelok) sa uskutoční celodenný metodický deň pre všetkých pedagogických zamestnancov zameraný na ich vzdelávanie a rozvoj profesijných zručností. Z tohto […]
9. novembra 2019

Jedinečná slávnosť

“ Na Slovensku je to unikát. Aj vo svete by ste však hľadali niečo podobné len veľmi ťažko. Koncentrácia titulov majstrov sveta a olympijských medailistov na […]
4. novembra 2019

Nemčina nás baví – 2.miesto

Súťažný tím žiakov 9.A v zložení: Dorota Soósová, Veronika Lévaiová, Viktor Kajtár a Sofia Mečárová sa zúčastnil na súťaži Deutsch macht Spaβ- Nemčina nás baví, ktorú organizuje Gymnázium […]
28. októbra 2019

Jesenné tvorivé dielne v ŠKD

Príjemné jesenné popoludnie strávili naše deti so svojimi rodičmi, starými rodičmi, súrodencami v tvorivých dielňach. Tradičné vyrezávanie tekvíc, vôňa šípkového čaju, tekvicového koláča a v tomto […]
button (5)


Prečo je ZŠ Pohraničná tou najlepšou voľbou pre Vaše dieťa?

Naša vízia


Veríme, že vzdelanie rozširuje možnosti vytvárať ľudské osudy. Otvorené spoločenstvo žiakov, učiteľov a rodičov, ktorého hlavným poslaním je poskytovať výchovu a vzdelanie, a tak vychovávať žiakov ako harmonicky rozvinuté osobnosti, schopné uplatniť sa v spoločnosti..


Viac o nás

Škola s dlhoročnou tradíciou , zameraná na rozvíjanie tvorivého a samostatného prístupu žiakov, ktorá ich pripravuje na úspešný život.

Škola rodinného typu , s individuálnym prístupom ku každej rodine a každému žiakovi. Vedenie školy podporuje snahu učiteľov o osobitý a priateľský vzťah s každým žiakom.

Škola pre všetkých , poskytujúca starostlivosť nielen bežným, ale aj nadaným, integrovaným žiakom, žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Moderná a alternatívna škola , poskytujúca vzdelanie v súlade s európskymi trendmi, smerujúc k spokojnosti žiaka, rodiča i spoločnosti.

Viac o nás

Kde nás nájdete

Adresa školy

  • Základná škola Ul. pohraničná 9 945 01 Komárno
 
Telefón

035 / 7701 793

0905290444