Základná škola Pohraničná

vás pozýva

Vitajte v školskom roku 2020/21

2
Organizačné-pokyny-NOVÉ od 16.9. Tlačivá povinné pre žiakov: Priloha-3-Zdravotny-dotaznik-dieta Priloha-4-Vyhlasenie-zakonneho-zastupcu Usmernenia: https://ucimenadialku.sk/usmernenia/otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia

Najnovšie oznamy

Pre kompletné zobrazenie kliknite na požadovaný oznam

28. septembra 2020

Zážitkový kurz na Zaježovej

Naša škola, ako jedna z pilotných Záhrad, ktoré učia, sa zúčastnila kurzu CEEV Živica. Tvorba questov – rýmovaných pátračiek, ukážky outdoorového vyučovania, príklady dobrej praxe z […]
24. septembra 2020

Ponuka krúžkov na vzdelávací poukaz

Prosíme rodičov o podpísanie a odovzdanie vzdelávacieho poukazu – do 25.9.2020 na zvolený krúžok. Ponuku nájdete na: http://www.zspohranicna.sk/o-nas/kruzky/
24. septembra 2020

Ponuka krúžkov na vzdelávací poukaz

Prosíme rodičov o podpísanie a  vrátenie vzdelávacích poukazov. Ponuku nájdete na http://www.zspohranicna.sk/o-nas/kruzky/
19. septembra 2020

Workshop o outdoorovom učení.

Prvý zážitkový workshop s praktickými ukážkami rôznych predmetov a tém, ktoré vieme UČIŤ VONKU. Realizátorkou bola naša kolegyňa Mgr. Katarína Vajkai v spolupráci s  Komenského inštitútom. […]
button (5)


Prečo je ZŠ Pohraničná tou najlepšou voľbou pre Vaše dieťa?

technologia1

Najnovšie technológie


- všetky triedy sú vybavené dataprojektorom a notebookom - s pripojením na internet
- prírodovedné laboratórium
- učebňa Legorobotiky
- učebňa výpočtovej techniky
- Hudobný salónik
- Výtvarný ateliér
- Babičkina kuchynka
- Knižnica Ľudovíta Štúra
- veľká telocvičňa
- zrekonštruovaná malá telocvičňa
- nová Fitmiestnosť
- spoločenská a relaxačná miestnosť

Naša vízia


Veríme, že vzdelanie rozširuje možnosti vytvárať ľudské osudy. Otvorené spoločenstvo žiakov, učiteľov a rodičov, ktorého hlavným poslaním je poskytovať výchovu a vzdelanie, a tak vychovávať žiakov ako harmonicky rozvinuté osobnosti, schopné uplatniť sa v spoločnosti..


Viac o nás

Škola s dlhoročnou tradíciou , zameraná na rozvíjanie tvorivého a samostatného prístupu žiakov, ktorá ich pripravuje na úspešný život.

Škola rodinného typu , s individuálnym prístupom ku každej rodine a každému žiakovi. Vedenie školy podporuje snahu učiteľov o osobitý a priateľský vzťah s každým žiakom.

Škola pre všetkých , poskytujúca starostlivosť nielen bežným, ale aj nadaným, integrovaným žiakom, žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Moderná a alternatívna škola , poskytujúca vzdelanie v súlade s európskymi trendmi, smerujúc k spokojnosti žiaka, rodiča i spoločnosti.

Viac o nás

Kde nás nájdete

Adresa školy

  • Základná škola Ul. pohraničná 9 945 01 Komárno
 
Telefón

035 / 7701 793

0905290444