Letný tábor 2019
7. septembra 2019
Naša kolegyňa – účastníčka Komenského inštitútu
9. septembra 2019
Ukázať všetko

Detská univerzita Komenského 2019

Aula Univerzity Komenského bola zaplnená 28.8.2019 zelenými tričkami, ktoré hrdo niesli na sebe tí, ktorí promovali na Detskej univerzite. Dojatí rodičia, hrdí pedagógovia a usmiati študenti-absolventi mali tú snahu počas celého leta zúčastňovať sa prednášok a workshopov organizovaných pre všetkých vedomostí chtivých žiakov od 9-14 rokov.
Myšlienka založenia univerzity pre deti vznikla v roku 2003 z iniciatívy riaditeľa Divadla Aréna Juraja Kukuru. Jeho charizma a zvučný hlas sa niesol aulou i tento 17.ročník pri imatrikuláciách v júli ako aj pri promóciách, kedy sa so študentmi prišiel osobne rozlúčiť. O NAŠICH KOMÁRŇANOCH Z POHRANIČNEJ už počul a vychválil ich záujem i snahu cestovať každý týždeň, aby rozšírili svoje obzory.
Takáto univerzita nie je jediná svojho druhu, po Európe ich je niekoľko a za úlohu majú podnietiť študentov i počas voľna k tomu, aby zmysluplne trávili voľný čas a potrápili svoje mozgové bunky vhodnými impulzmi. Promovaným i ostatným v aule sa prihovorila i starostka mestskej časti Bratislava–Staré Mesto Ing.arch. Zuzana Aufrichtová, ktorá zdôraznila všetkým, že by sme mali žiť autentický život plný reálneho stretávania sa na reálnych miestach s reálnymi ľuďmi, ktorí nás môžu veľmi obohatiť a usmerniť. Virtuálny svet nás oberá o autenticitu a pocit skutočného prežívania.
Ako pri úvode aj na záver sa dôraz kládol na poslanie a cieľ Detskej univerzity: kritické myslenie, diskusia, konfrontácia rôznych názorov, záujem vzdelávať sa a schopnosť vnímať svet v kontexte.
Rodičia ako i pedagógovia, ktorí sme promócie mali možnosť zažiť sme mali husiu kožu pri hymne Gaudeamus, ktorá sa niesla éterom. Sme hrdí na naše deti a prajeme im veľkú túžbu pokračovať ďalším 18.ročníkom!