Sme cirkulárna škola
18. decembra 2019
Naša kolegyňa – účastníčka Komenského inštitútu
15. januára 2020
Ukázať všetko

FLL 2020 – Cena poroty – Tešíme sa a oslavujeme to, čo robíme!

V tomto roku získal tím našej školy Cenu poroty za najlepšiu prezentáciu hodnôt FLL : Objavovanie – objavujeme nové schopnosti a nápady, Inovácia – pri riešení problémov sme tvoriví a vytrvalí. , dopad – čo sa naučíme používame na zlepšenie nášho sveta, inklúzia – rešpektujeme ostatných a vítame rozdielnosť , tím – sme silnejší keď pracujeme spolu, zábava – Tešíme sa a oslavujeme to čo robíme! Regionálne kolo robotickej súťaže prebehlo tradične v Bratislave, v priestoroch Paneurópskej vysokej školy. Súťaž má niekoľko kôl: Robot Design, Teamwork – tímová spolupráca, Research – prezentácia výskumného projektu a 3 kolá Robot Game – robotická hra. Súťaž bola veľmi náročná, nakoľko sa jej zúčastnilo 14 väčšinou stredoškolských tímov.