Oznamy rodičom  telefónne číslo na vedúcu jedálne: 035 / 7 701 791