Upozornenie ŠJ     

Oznamujeme stravníkom školskej jedálne možnosti odhlasovania stravy, a to nasledovne :

  • Cez internetovú aplikáciu : pohranicna.jedalen.net
  • Osobne v školskej jedálni – v kancelárii vedúcej ŠJ alebo počas jej neprítomnosti u p. kuchárky v kuchyni
  • Telefonicky na tel. čísle : 035 / 7701 791

 

Odhlásiť sa zo stravy je potrebné najneskôr do : 13.00 v predchádzajúci  pracovný deň z dôvodu dodržania všeobecne záväzných predpisov pre školské stravovanie. V prípade, ak sa nepodarí stravníka odhlásiť včas, z kreditu platený obed môžu vyzdvihnúť v obedári v čase od : 11.30 do : 13.00.

V prípade akýchkoľvek otázok stravovania kontaktujte vedúcu ŠJ ráno od : 6.00 do: 9. hod.

telefónne číslo na vedúcu jedálne: 035 / 7 701 791

Dôležité informácie školskej jedálne – NOVÉ!