Oznamy rodičom 

Oznam pre stravníkov školskej jedálne: od 3.6.2019 z dôvodu rekonštrukcie kuchyne, bude pre našich stravníkov dodávať stravu Školská jedáleň na ul. Eôtvôsa. Odhlasovanie zo stravy je možné tak ako doteraz u vedúcej ŠJ.
Za porozumenie ďakujeme 

telefónne číslo na vedúcu jedálne: 035 / 7 701 791

Jedálny lístok (1)