Nemčina nás baví – 2.miesto
4. novembra 2019
Mikuláš 2019
8. decembra 2019
Ukázať všetko

Jedinečná slávnosť

“ Na Slovensku je to unikát. Aj vo svete by ste však hľadali niečo podobné len veľmi ťažko.

Koncentrácia titulov majstrov sveta a olympijských medailistov na Základnej škole na Pohraničnej ulici v Komárne je priam neuveriteľná.“ 

Slávnostné odhalenie pamätných tabúľ olympijských medailistov v kajaku sa konalo v utorok 29. októbra na našej škole.  Udalosť sa konala v spolupráci so Slovenským olympijským a športovým výborom.

 Pamätné tabule boli odovzdané olympijským kajakárom, a to Erikovi Vlčekovi, Jurajovi Tarrovi, Jurajovi Bačovi a bratom Michalovi a Richardovi Riszdorferovcom. Cieľom pamätných tabúľ bolo pripomenutie a vyzdvihnutie úspechov týchto športovcov, ktorí počas svojho pôsobenia reprezentovali a reprezentujú nielen mesto Komárno ale aj Slovensko.

Zo Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) prišli  prezident Anton Siekel, generálny sekretár Jozef Liba, čestný prezident František Chmelár, čestný člen a poradca prezidenta Vladimír Miller aj mediálny riaditeľ Ľubomír Souček, ktorý ako rodák z Komárna a náš bývalý žiak slávnosť aj moderoval. Prišli aj dvaja najvyšší predstavitelia sekcie hladkých vôd Slovenskej kanoistiky, predseda Róbert Petriska a generálny sekretár Boris Bergendi, ďalej riaditeľ Športového centra polície a olympijský medailista vo vodnom slalome Juraj Minčík (ŠCP zamestnávalo v minulosti celú päticu, aj v súčasnosti sú jeho členmi stále aktívni pretekári Vlček a Tarr), i bývalý dlhoročný reprezentačný tréner Pavel Blaho.

 Mesto Komárno reprezentovali primátor Béla Keszegh, viceprimátor Ondrej Gajdáč , aj prednostka Mestského úradu Denisa Kováčová. Kajak&kanoe klub Komárno (materský klub všetkých piatich medailistov) zase jeho predseda Ladislav Broczky, aj tréneri Ladislav Polhammer, Tibor Soós (obaja dlhý čas viedli všetkých piatich hviezdnych pretekárov) a súčasný tréner reprezentačného štvorkajaku Peter Likér, ktorý stále vedie veteránov Vlčeka aj Tarra a k tomu aj ďalších špičkových pretekárov z mladej generácie.

 Trom kajakárom dnes chodia do našej školy ich deti. Erikovi Vlčekovi aj Richardovi Riszdorferovi odhalili ich tabule dcéry (Lara, resp. Sofia a Zara), Michalovi Riszdorferovi zase jeho syn Michal. Ale aj pamätnú tabuľu Juraja Baču, ktorého deti chodia do školy v Šamoríne, odhalil jeho syn Sammy. Tabuľu zatiaľ bezdetného Juraja Tarra zase momentálne najúspešnejší žiacki pretekári z Kajak&kanoe klubu Komárno, náš štvrták Alex Ódor a  ôsmak Lukáš Grolmus.   Týmto spôsobom došlo k symbolickému odovzdaniu štafety športovej výnimočnosti mladej generácii.

Na záver slávnosti na počesť našich výnimočných bývalých žiakov  pripravili krátky program  naši súčasní žiaci:  spev ľudových piesní  a olympijský tanec.  Úsmevné spomienky kajakárov s odkazmi pre budúce generácie, ktoré odzneli na našom historickom pódiu za prítomnosti všetkých hostí , mnohých médií, žiakov a pedagógov našej školy,   uzatvorili tento nevšedný deň.