Rozlúčka deviatakov so školou
8. júla 2020
Ocenené vynálezy
13. júla 2020
Ukázať všetko

Letný denný tábor 2020

Osem dní zážitkov, zábavy, dobrodružstva, bádania, pohybu, kreatívnej tvorby, spevu a spoznávania vyplnili začiatok letných prázdnin  tých detí, ktoré sa rozhodli ich stráviť v našom letnom dennom tábore.