Erasmus+
18. marca 2019
Úspech našich recitátoriek v okresnom kole
26. marca 2019
Ukázať všetko

Náš Zlatý Škovránok

GRATULUJEME nášmu speváckemu zboru Škovránok . Naše deti majú zlato v hrdle. Dnes na súťažnej prehliadke detských speváckych zborov mesta Komárno získali úžasné zlaté pásmo. 
Žiakom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy, za prípravu žiakov dirigentke Mgr. A. Kollárikovej a Bc. M. Kajanovi a E. Kerepeckej za hudobný sprievod.