Ponuka  krúžkov  na vzdelávacie poukazy

                                                                                     na školský rok 2019/20

 
Názov Pedagóg Deň Čas Miestnosť Ročník
Ľudové tance Kevélyová Utorok 14,00 – 16,00 Spoločenská

miestnosť

1. –  2. r.
Dielňa detských snov Bugáňová Pondelok 15,00 – 17,00 Výtvarný ateliér  1. – 9.r.
Robolab  Bundová Pondelok 14,00 – 16,00 Robolab 3. – 6. r.
Legokrúžok Vajkai Utorok 14,00 – 16,00 Robolab 1. – 2. r.
Odysea mysle II

Odysea mysle I

Bugáňová,

Hradilová

Streda 15,00 – 17,00 Spoločenská miestnosť,     Výtvarný ateliér 1. – 9.r.
Dramatický Csomová Pondelok 14,00 – 16,00 Spoločenská miestnosť 1.- 3. r.
Stolný tenis Szabó Pondelok 14,00 – 16,00 Malá  telocvičňa 4. – 9. r.
Flórbal I. Ďurčo Pondelok 14,00 – 16,00 Veľká telocvičňa    2. – 4. r.
Flórbal II. Ďurčo Utorok 14,00 – 16,00 Veľká telocvičňa   5. – 9. r.
Enviráčik Húšťava Piatok 14,00 – 16,00 Laboratórium 1. – 4. r.
Nemčina hrou Húšťava Utorok 14,00 – 16,00 Knižnica   2. – 5. r.
Spevokol   Utorok 14,00 16,00 Hudobný salónik 1.- 4. r.