Ponuka  krúžkov  na vzdelávacie poukazy

                                                                                     na školský rok 2018/19

 
Názov Pedagóg Deň Čas Miestnosť Ročník
Spevokol Kolláriková, Kerepecká Utorok 14,00 – 16,00 Hudobný salónik 1. –  5. r.
Dielňa detských snov Bugáňová Pondelok 15,00 – 17,00 Výtvarný ateliér  4. – 9.r.
Robolab  Bundová Streda 14,00 – 16,00 Robolab 3. – 4. r.
Legokrúžok Vajkai Pondelok 14,00 – 16,00 Robolab 1. – 2. r.
Odysea mysle I,II Bugáňová,Hradilová Streda 15,00 – 17,00 Spoločenská miestnosť,     Výtvarný ateliér 1. – 9.r.
Anglicko-dramatický Csomová Streda 14,00 – 16,00 Spoločenská miestnosť 1.- 2. r.
Stolný tenis Szabó Pondelok 14,00 – 16,00 Malá  telocvičňa 4. – 9. r.
Flórbal Ďurčo Pondelok 14,00 – 16,00 Veľká telocvičňa    2. – 4. r.
Flórbal Máková Utorok 14,00 – 16,00 Veľká telocvičňa   5. – 9. r.
Atletika Hamran Streda 14,00 – 16,00 Malá  telocvičňa 5. – 9. r.
Gymnastika Máková Štvrtok 14,00 – 16,00 Veľká telocvičňa   1. – 9. r.