Objednávky 2020

Obj. 01 2020      
 Obj. 02 2020      
       

 

Faktúry 2020

Fa 01 2020      
 Fa 02 2020      
       

 

Zmluvy 2020

 

Partner Číslo zmluvy Predmet Uzavretá Zverejnená Účinná Platná do PDF
Baloghová ZoN 01/2020 prenájom 02.01.2020 02.01.2020 03.01.2020 31.12.2020 ZoN 01
 Podunajské múzeum  Dohoda paušálne vstupné 27.02.2020 28.02.2020 01.03.2020  26.02.2021  Múzeum