Objednávky 2020

Obj. 01 2020  Obj. 04 2020    
Obj. 02 2020  Obj. 05 2020    
 Obj. 03 2020  Obj. 06 2020    

 

Faktúry 2020

Fa 01 2020  Fa 04 2020    
 Fa 02 2020  Fa 05 2020    
 Fa 03 2020  Fa 06 2020    

 

Zmluvy 2020

 

Partner Číslo zmluvy Predmet Uzavretá Zverejnená Účinná Platná do PDF
Baloghová ZoN 01/2020 prenájom 02.01.2020 02.01.2020 03.01.2020 31.12.2020 ZoN 01
 Podunajské múzeum  Dohoda paušálne vstupné 27.02.2020 28.02.2020 01.03.2020  26.02.2021  Múzeum
 MŠVVaŠ SR Dodatok č. 2 projekt AU 20.03.2020 20.03.2020 21.03.2020 31.12.2020  Dodatok č 2 AU
 Ekotec Zmluva o kontrolnej činnosti  Revízia DI 11.03.2020 20.03.2020 21.03.2020 10.03.2022  DI
 Živica Zmluva o vzájomnej spolupráci  Záhrada, ktorá učí 2020 25.02.2020  12.05.2020  13.05.2020  31.12.2020  Živica
 SAAIC  Dodatok č. 1 Erasmus+  18.05.2020 26.05.2020 27.05.2020 28.02.2021  Saaic
 OVD – ovocinárske družstvo  Rámcová zmluva 058  školské ovocie 23.06.2020  30.06.2020  01.09.2020  30.06.2021  OVD
 Zuzana Hajmássy- Bambi Klub Zmluva o posk. stravovania 01/2020 stravovanie v ŠJ 01.01.2020  01.01.2020 01.01.2020 10.07.2020  Bambi klub – Zmluva o poskytovaní stravovania č. 01 2020
 MŠ Ref.kreť.cirkvi s VJM Zmluva o posk. stravovania   02/2020 stravovanie v ŠJ 01.01.2020  01.01.2020 01.01.2020 10.07.2020  Csillagóvoda – ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č. 02 2020
 SPP a.s.  Zmluva o dodávke plynu (maloodber)  plyn 10.07.2020  10.07.2020  11.07.2020  31.12.2021  SPP