Ekoalarm – rovesnícke vzdelávanie
24. februára 2019
Reštart volejbalu dievčat – VK Spartak UJS
27. februára 2019
Ukázať všetko

Podporujeme čitateľskú gramotnosť

Nezisková organizácia Osmijanko pripravila pre našich žiakov inscenované čítanie. Je založené na pútavom čítaní príbehu s použitím rekvizít, bábok, hudobných nástrojov. Pomáha deťom rozvíjať predstavivosť, interaktívne ich zapája do procesu inscenovania príbehu. Stimuluje záujem o čítanie. Dôležitou súčasťou inscenovaného čítania je tvorivá hra a rozhovor na tému príbehu, v ktorom môžu žiaci komunikovať, improvizovať, tvorivo myslieť, čo sú nevyhnutné kompetencie na fungovanie v dnešnom svete. Žiaci ročníkov 1.-4. si tento netradičný spôsob vzdelávania naplno užili.