Letný seminár o bádateľstve a učení sa vonku
9. septembra 2019
Didaktické hry v prírode a účelové cvičenie
10. septembra 2019
Ukázať všetko

Slávnostný začiatok školského roka 2019/20

V tomto školskom roku sme privítali na tradičnom mieste našich slávností, pred pódiom na školskom dvore, prváčikov, ktorí zaplnia až tri triedy! Lienky, Bobríci a Jašteričky sa zaradili do našej veľkej školskej rodiny, ktorá presiahla hranicu 300 žiakov. Tomuto počtu sa nesmierne tešíme, nakoľko je to pre nás odmena za dlhoročnú snahu a usilovnú prácu robiť školu stále kvalitnejšou, zaujímavejšou a lepšou. Tak nech sa nám spoločne dobre darí!