Novinky

7. decembra 2016

Mikuláš 2016

7. decembra 2016

3.miesto v stolnom tenise

Náš dievčenský tím v zložení: A.Poláková,5.B, E.Kökényová,5.B, J.Kristián,7.A a K.Dikaszová,7.A získal na Majstrovstvách okresu 3. miesto. Blahoželáme!
29. novembra 2016

Naše úspešné florbalistky

Na Majstrovstvách okresu vo florbale dievčat vybojoval náš tím 2. miesto spomedzi šiestich finálových družstiev okresu. K úspechu im srdečne blahoželáme! !
29. novembra 2016

Deň otvorených dverí v Bratislave

Školu úžitkového výtvarníctva J.Vydru v Bratislave navštívili žiaci našej školy, ktorí majú záujem o štúdium na strednej škole umeleckého smeru. Otvorenými učebňami, ateliérmi, dielňami  a galériami […]
20. novembra 2016

Slávnostná imatrikulácia prvákov

20. novembra 2016

Exkurzia na univerzite

Naši piataci navštívili Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre. Na katedre výtvarnej výchovy a tvorby Pedagogickej fakulty si dievčatá vyskúšali prácu domového architekta a chlapci si v […]
8. novembra 2016

Naši úspešní speváci

Na súťaži v speve ľudových piesní, ktorý sa tradične konal v Dome Matice slovenskej v Komárne, dosiahli výborné úspechy naši speváci. Lucia Demáčeková, 2.A,  1. miesto […]
31. októbra 2016

Jesenné tvorivé dielne 2016

29. októbra 2016

Hrnčiarska dielňa

25. 10. 2016 sme slávnostne otvorili novú špeciálnu učebňu . Krstnými rodičmi Hrnčiarskej dielne sa stali Mgr. art. Gabriela Godová, pedagóg  na Škole úžitkového výtvarníctva J. […]
29. októbra 2016

Jesenný zber papiera 2016