Novinky

30. apríla 2016

Jarný zber papiera

Ďakujeme všetkým, ktorí myslia a niečo aj robia pre našu planétu. tentokrát to bolo 18 000 kg odpadového papiera. .
30. apríla 2016

Vzdelávací program v Bratislave

Svetovým  dňom  vody  si máme pripomínať jej dôležitosť a nenahraditeľnosť v našom živote. Jednou zo základných práv človeka je právo na prístup k bezpečnej pitnej vode. Oslava dňa […]
26. apríla 2016

eTwinning – medzinárodná spolupráca

Program eTwinning sa zameriava na podporu využívania moderných informačných a komunikačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl .  Je spoločenstvo škôl, do ktorého je zapojených takmer […]
25. apríla 2016

Anketa pre rodičov, priateľov školy a širokú verejnosť

V rámci celoslovenského projektu Týždeň pre Zem dostali žiaci za úlohu urobiť prieskum v oblasti regionálneho pestovania plodín. Prosíme Vás touto formou  o zodpovedanie anketových otázok […]
25. apríla 2016

Majstrovstvá kraja vo volejbale – 3. miesto

Po postupe z okresného kola  vybojovali volejbalistky našej školy  3.  miesto .  Tímu v zložení: N.Csíková, M.Zacharová, S.Janicseková, V.Jávorková z 9.A, E.Brančanová, A.Veselá z 8.A, L.Michálková, […]
24. apríla 2016

Deň Zelených škôl s rodičmi 2016

Do projektu zapojili žiaci a pedagógovia  aj rodičov v rámci sobotňajšieho Dňa Zelených škôl.  Celé rodiny súčasných a budúcich žiakov našej školy prichádzali s náradím, okrasnými kvetinami a kríkmi a pracovným […]
24. apríla 2016

Deň Zelených škôl – Deň Zeme 2016

Prvý deň projektu bol zameraný na strukoviny, keďže Organizácia spojených národov  pre výživu a poľnohospodárstvo vyhlásila rok 2016 za Medzinárodný rok strukovín. Tieto plodiny predstavujú dôležitú súčasť […]
17. apríla 2016

Deň narcisov 2016

Do celoslovenskej kampane Deň narcisov organizovanej Ligou proti rakovine sa zapájame každý rok. Naši najstarší žiaci – deviataci navštívia v tento deň všetkých žiakov školy priamo […]
13. apríla 2016

Voľné pracovné miesto

Na školský rok 2016/17 ponúkame voľné pracovné miesto: učiteľstvo pre 1. stupeň. Voľné pracovné miesta
8. apríla 2016

Zápis do 1. ročníka 2016

Ďakujeme všetkým rodičom za prejavenú dôveru. Tešíme sa v septembri! !