Novinky

13. júla 2020

Ocenené vynálezy

„V každom z nás sa skrýva vynálezca“ o tom sa už niekoľko rokov môžu presvedčiť aj naši nadaní žiaci z 1. stupňa, ktorí sa zapojili do […]
12. júla 2020

Letný denný tábor 2020

Osem dní zážitkov, zábavy, dobrodružstva, bádania, pohybu, kreatívnej tvorby, spevu a spoznávania vyplnili začiatok letných prázdnin  tých detí, ktoré sa rozhodli ich stráviť v našom letnom […]
8. júla 2020

Rozlúčka deviatakov so školou

“Na ceste svetom spomeň si na to miesto, ktoré bolo pre Teba štartovacím hniezdom. Vyleť na cestu svojich snov…” týmito veršami našej ôsmačky M. Froncovej  vyprevadili […]
8. júla 2020

Rozlúčka deviatakov v kruhu rodičov

Naši deviataci sa rozlúčili s netradičným školským rokom a ukončením Základnej školy v priestoroch dvora školy. Okrem triednych učiteľov pozvali na tzv. guláš párty aj riaditeľa […]
7. júna 2020

Úspech v krajskom kole

Blahoželáme našej deviatačke Dorotke Soósovej k jej úspechu. Dosiahla ho svojou vytrvalou a svedomitou prácou. Za prípravu ďakujeme pani učiteľke Ildikó Földesovej.
21. apríla 2020

Hodnotenie žiakov

Na základe usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 bude priebežné a záverečné   hodnotenie na […]
2. apríla 2020

Dôležité upozornenie

Na základe opatrení MŠVVaŠ SR  sa prerušuje vyučovanie na školách od 30. marca až do odvolania v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských […]
2. apríla 2020

Oznam ŠKD

  V dôsledku prerušenia vyučovania na školách sa od apríla 2020 pozastavujú platby za ŠKD. Rodičom, ktorí zaplatili do konca školského roka, sa peniaze prenesú na […]
14. februára 2020

Go for gold – a zlato je naše!

Stredná odborná škola obchodu a služieb v Komárne pripravila aj tento rok súťaž s názvom Go for gold, ktorej sa zúčastnili aj naši ôsmaci. Tím pozostával […]
14. februára 2020

V detskom múzeu Severka v Nitre

Odpovede na otázku: Boli iní ? pomáhali nájsť našim tretiakom lektorky na interaktívnej výstave. Príbeh o dievčatku vo fúriku zaujal každého a nenechal nikoho ľahostajným. Pátranie […]