Novinky

15. júla 2015

Prezentácia ročníkových prác v 7.A

14. júla 2015

Ročníkové práce v 4.A

14. júla 2015

Ročníkové práce v 3.B

14. júla 2015

Úspechy v súťažiach

 V súťaži v rétorike – postup na celoslovenské kolo, víťazstvá v recitačných súťažiach: Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín, ocenené práce na celoslovenskom kole Vesmír očami detí, v okresnom […]
14. júla 2015

Ročníkové práce v 1. ročníku

V mesiaci jún sa na našej škole tradične venujeme prezentácii ročníkových prác.
13. júla 2015

Okresná súťaž Červený kríž 2015

Súťaže v poskytovaní prvej pomoci sa zúčastňujú naši žiaci pravidelne. V tomto roku nás v okresnom kole reprezentovali dva tímy: mladší žiaci /S.Mečárová, F.Kajan, D.Soósová, G.Horváth,A.Halagačková […]
5. júla 2015

Návšteva príslušníkov dopravnej polície

V rámci prípravy dopravného ihriska na našom školskom dvore nás prišli navštíviť príslušníci dopravnej polície, ktorí nám poskytli množstvo užitočných rád.
5. júla 2015

Exkurzia Nitra

Žiaci 7.A a 5.A spoznávali pamätihodnosti nášho krajského mesta. .
20. júna 2015

Škola v prírode 2015

20. júna 2015

ŠVP – Duchonka – 1.turnus

Všetky dni strávené v Škole v prírode na Duchonke v penzióne Fortunato preleteli náramne rýchlo, pretože boli plné nových zážitkov, exkurzií, turistických vychádzok, spoznávania chránených oblastí […]