Novinky

20. júna 2015

Škola v prírode 2015

20. júna 2015

ŠVP – Duchonka – 1.turnus

Všetky dni strávené v Škole v prírode na Duchonke v penzióne Fortunato preleteli náramne rýchlo, pretože boli plné nových zážitkov, exkurzií, turistických vychádzok, spoznávania chránených oblastí […]
15. júna 2015

Škola v prírode – 1.turnus – 1. deň

Milí rodičia! Pozdravujeme vás z nádherného zeleného prostredia Duchonky. Dorazili sme šťastne, ubytovanie a strava sú výborné, počasie krásne slnečné, trocha nám aj spŕchlo. Prvý deň […]
14. júna 2015

Mami, oci, poď sa hrať !

Zábavné popoludnie pre naše rodiny spojené so slávnostným otvorením relaxačnej zóny a charitatívnou činnosťou Deň belasého motýľa. .
2. júna 2015

Deň detí 2015

2. júna 2015

Envitalenty na Španej doline

V dňoch 28.5-29.5. 2015 sa štyri žiačky našej školy : Laura Ori, Dorota Soósová, Alexandra Halagačková a Sofia Mečárová zo 4.A , zúčastnili na celoslovenskom stretnutí najúspešnejších riešiteľov […]
27. mája 2015

Hypericum 2015

Stredisko environmentálnej výchovy SAŽP Dropie v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR – Správou CHKO Dunajské Luhy a Ochranou dravcov na Slovensku organizujú každoročne envirosúťaž Hypericum,  v tomto […]
27. mája 2015

Pripravujeme pre vás

Srdečne vás všetkých očakávame na našich pripravovaných akciách: 31. mája, v nedeľu, očakávajú organizátori v Anglia parku všetky deti s rodičmi, starými rodičmi na zábavnom detskom […]
27. mája 2015

Enviroprojekt Týždeň pre Zem 2015

Rok 2015 vyhlásila Organizácia spojených národov za Medzinárodný rok svetla a svetelných technológií. Svetlo hrá životne dôležitú úlohu v našom každodennom živote a je podstatnou prierezovou […]
20. mája 2015

Výsledky testovania žiakov 9. ročníka

Žiaci našej školy obstáli v testovaní 9 v porovnaní s celoslovenským priemerom lepšie o 10,94 % v Matematike a o 8,97 % lepšie v Slovenskom jazyku. […]