Vyhlásené verejné obstarávania

Označenie Názov zákazky a príloh Súbor Dátum vyhlásenia
VO  1/2019 VPP Výmena okien vo veľkej telocvični   31.05.2019
  03_Výzva na predkladanie ponúk Výmena okien vo veľkej TV 03_Výzva na predkladanie ponúk Výmena okien vo veľkej TV  
  Príloha č.1 Výmena okien vo veľkej telocvični_zadanie Príloha č.1 Výmena okien vo veľkej telocvični_zadanie  
  Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo VO Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo VO  
  Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo VO Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo VO  
VO 2/2019 PT Oprava prístavby   08.07.2019
  03_Prieskum trhu – výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie 03_Prieskum trhu – výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie WEB  
  03_Prieskum trhu – výzva na predloženie cenovej ponuky_Špecifikácia_Súťažné podklady 03_Prieskum trhu – výzva na predloženie cenovej ponuky_Špecifikácia_Súťažné podklady  
  Príloha č. 1 Oprava prístavby_zadanie Príloha č. 1 Oprava prístavby_zadanie  
  Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo VO Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo VO  
  Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo VO Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo VO  
  Príloha č. 3 ZMLUVA O DIELO č. 2_2019 Príloha č. 3 ZMLUVA O DIELO č. 2_2019  
  Príloha č. 3 ZMLUVA O DIELO č. 2_2019 Príloha č. 3 ZMLUVA O DIELO č. 2_2019  
 VO 3/2019 PT  Prestavba časti objektu ZŠ pre potreby MŠ, Lodná ul. 1, Komárno    
   03_Prieskum trhu – výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie  03_Prieskum trhu – výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie WEB-1  
   03_Prieskum trhu – výzva na predloženie cenovej ponuky_Špecifikácia_Súťažné podklady  03_Prieskum trhu – výzva na predloženie cenovej ponuky_Špecifikácia_Súťažné podklady  
   Príloha č. 1 Prestavba časti objektu ZŠ pre potreby MŠ_zadanie  Príloha č. 1 Prestavba časti objektu ZŠ … – zadanie

Kópia – Príloha č. 1 Prestavba časti objektu ZŠ … – zadanie-1

 
   Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo VO  Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo VO  
   Príloha č. 3 ZMLUVA O DIELO č. 3_2019  Príloha č. 3 ZMLUVA O DIELO č. 3_2019  
   Príloha č. 3 ZMLUVA O DIELO č. 3_2019  Príloha č. 3 ZMLUVA O DIELO č. 3_2019