Vyhlásené verejné obstarávania

Označenie Názov zákazky a príloh Súbor Dátum vyhlásenia
VO 1/2020 – PT Chlieb a pečivo   02.06.2020
  03 Prieskum trhu – Výzva na zaslanie CP_Chlieb a pečivo_Špecifikácia_Súťažné podklady 03 Prieskum trhu – Výzva na zaslanie CP_Chlieb a pečivo_Špecifikácia_Súťažné podklady  
  03_Prieskum trhu – výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie WEB 03_Prieskum trhu – výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie WEB  
  Príloha č. 1 Chlieb a pečivo – zadanie

 

Príloha č. 1 Chlieb a pečivo – zadanie  
  Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo VO Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo VO  

 

Označenie Názov zákazky a príloh Súbor Dátum vyhlásenia
VO 2/2020 – PT Ovocie a zelenina   02.06.2020
  03 Prieskum trhu – Výzva na zaslanie CP_Ovocie a zelenina_Špecifikácia_Súťažné podklady 03 Prieskum trhu – Výzva na zaslanie CP_Ovocie a zelenina_Špecifikácia_Súťažné podklady  
  03_Prieskum trhu – výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie WEB 03_Prieskum trhu – výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie WEB  
  Príloha č. 1 Ovocie a zelenina – zadanie Príloha č. 1 Ovocie a zelenina – zadanie  
  Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo VO Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo VO  

 

Označenie Názov zákazky a príloh Súbor Dátum vyhlásenia
VO  3/2020 – PT Základné potraviny   12.06.2020
  03 Prieskum trhu – Výzva na zaslanie CP_Základné potraviny_Špecifikácia_Súťažné podklady  03 Prieskum trhu – Výzva na zaslanie CP_Základné potraviny_Špecifikácia_Súťažné podklady  
  Príloha č. 1 Základné potraviny – zadanie  Príloha č. 1 Základné potraviny – zadanie  
  Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo VO  Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo VO  
  03_Prieskum trhu – výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie WEB  03_Prieskum trhu – výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie WEB  

 

 

Označenie Názov zákazky a príloh Súbor Dátum vyhlásenia
VO  4/2020 – PT Základné potraviny   24.06.2020
  03 Prieskum trhu – Výzva na zaslanie CP_Mlieko a mliečne výrobky_Špecifikácia_Súťažné podklady  03 Prieskum trhu – Výzva na zaslanie CP_Mlieko a mliečne výrobky_Špecifikácia_Súťažné podklady  
  03_Prieskum trhu – výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie WEBb  03_Prieskum trhu – výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie WEB  
  Príloha č. 1 Mlieko a mliečne výrobky – zadanie  Príloha č. 1 Mlieko a mliečne výrobky – zadanie  
  Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo VO  Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo VO  
       

 

Označenie Názov zákazky a príloh Súbor Dátum vyhlásenia
VO  5/2020 – PT Mrazené výrobky   17.07.2020
  03 Prieskum trhu – Výzva na zaslanie CP_Mrazené výrobky_Špecifikácia_Súťažné podklady 03 Prieskum trhu – Výzva na zaslanie CP_Mrazené výrobky_Špecifikácia_Súťažné podklady  
  03_Prieskum trhu – výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie WEB 03_Prieskum trhu – výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie WEB  
  Príloha č. 1 Mrazené výrobky – zadanie Príloha č. 1 Mrazené výrobky – zadanie  
  Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo VO Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo VO  

 

Označenie Názov zákazky a príloh Súbor Dátum vyhlásenia
VO  6/2020 – PT     27.07.2020
  03_Prieskum trhu – výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie WEB  03_Prieskum trhu – výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie WEB  
  03 Prieskum trhu – Výzva na zaslanie CP_Mäso a mäsové výrobky_Špecifikácia_Súťažné podklady  03 Prieskum trhu – Výzva na zaslanie CP_Mäso a mäsové výrobky_Špecifikácia_Súťažné podklady  
  Príloha č. 1 Mäso a mäsové výrobky  Príloha č. 1 Mäso a mäsové výrobkyPríloha č.  
  Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo VO  Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo VO