Úspech v krajskom kole
7. júna 2020
Rozlúčka deviatakov so školou
8. júla 2020
Ukázať všetko

Rozlúčka deviatakov v kruhu rodičov

Naši deviataci sa rozlúčili s netradičným školským rokom a ukončením Základnej školy v priestoroch dvora školy. Okrem triednych učiteľov pozvali na tzv. guláš párty aj riaditeľa školy a svojich rodičov. Trieda zložená väčšinovo z chlapcov vynikla hlavne v športových súťažiach, dievčatá niesli prím vo vedomostných a umeleckých súťažiach. Všetci ochotne pomáhali pri úpravách dvora, zberoch papiera, prestavbe vnútorných priestorov. Vďaka patrí všetkým učiteľom, ktorí zázračným lievikom do nich naliali kopu vedomostí a zručností. Stopu po sebe zanechali vysadením ovocného stromčeka, o ktorý sa už musia starať mladšie ročníky a pre ďalšie generácie zanechali časovú kapsulu naplnenú spomienkami, osobnými maličkosťami, listom, mincami a samozrejme neodmysliteľnou súčasťou posledných troch mesiacov – rúškami. Prajeme žiakom, teraz už študentom, úspešné vykročenie do novej školy, medzi nových spolužiakov a nových učiteľov. Nech sa všetkým splnia sny a nech s láskou spomínajú na svoju základnú školu na Pohraničnej ulici.