VIII.oddelenie – 4.B + 5.B- Rybky

Vychovávateľka: Aneta Hradilová

ahradilova@zspohranicna.sk

 1. Antalová Bela
 2. Gajdáčová Hana
 3. Bognár Vivien
 4. Gerejchanov Zaidat
 5. Goda Letícia
 6. Horňáková Anna
 7. Kicová Domimika
 8. Králik Milan
 9. Kuníček Adam
 10. Mészárosová Ella
 11. Riszdorferová Zara
 12. Severný Alex
 13. Wang Yu Xuan
 14. Zábrelová Barbara
 15. Sara Samia Beckford, 5.B
 16. Rebeka Bilková, 5.B
 17. Ema Csomová, 5.B
 18. Réka Dudás, 5.B
 19. Benett Felger, 5.B
 20. Liliána Horváth, 5.B
 21. Michaela Hríviková, 5.B
 22. Nina Jančová, 5.B
 23. Victória Deana Jankovicsová, 5.B
 24. Rozina Juhász, 5.B
 25. Nicole Kis, 5.B
 26. Stela Molnárová, 5.B
 27. Sofia Rusňáková, 5.B
 28. Aurélia Vansová, 5.B
 29. Jozefina Zábrelová, 5.B