III. oddelenie – 2. A –  Plamienky

Vychovávateľka: Mgr. Diana Vitková 

 

1. Arbatova Kira

2. Balko Dorián

3. Boldoghy Victória

4. Jurčina Šimon

5. Konopčík Bernard

6. Mészáros Emily

7. Muharová Zuzana

8. Olléová Emily

9. Pastorek Scarlett

10. Pikor Peter

11. Pospíšil Michal

12. Szabadasová Viktoria

13. Szencziová Sofia

14. Šerédi Dávid

15. Vámosiová Mia

16. Szabadosová Viktória