V. oddelenie – 3.A – Svište

Vychovávateľka: Bc. Ľubica Halagačková

 lhalagackova@zspohranicna.sk

 1. Bajtek Noel                                                                         
 2. Čenkyová Liana
 3. Voláriková Rebeka
 4. Mulinková Lesana
 5. Pinto Quintela Sofia
 6. Shcherba Stanislav
 7. Tóth Sebastián
 8. Tóthová Laura
 9. Turza Andrej
 10. Vašaš Ladislav
 11. Zacharová Lucia
 12. Cséri Martin Erik
 13. Fótiová Tamara
 14. Froncová Charlotte
 15. Gajdáč Ondrej
 16. Gerejchanov Asijat
 17. Kopčok Nikolas
 18. Kršteňanská Lilian
 19. Kušnier Dávid
 20. Lopatová Adela
 21. Ódor Alex
 22. Ruzicska Dominik
 23. Soós Tibor
 24. Vida Richard
 25. Vidová Nella