Deň učiteľov 2017
5. apríla 2017
Zápis do 1. ročníka 2017
10. apríla 2017
Ukázať všetko

Deň narcisov 2017

????????????????????????????????????

Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine. Každý, kto si narcis pripne na svoj odev, vyjadrí týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov Dňa narcisov zároveň pomôže naakumulovať finančné prostriedky na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku. Každoročne sa zapájame  aj my do tejto zbierky. V tomto roku sme vyzbierali u nás v škole a v uliciach nášho mesta 233,13 €. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli. Špeciálne poďakovanie patrí pani Beate Csöbönyeiovej, ktorá nám osobnou účasťou pomohla pri zbierke.