Novinky

26. marca 2023

Hodina Zeme 2023

Hodina Zeme je najväčšou kampaňou WWF, do ktorej sa každoročne zapája viac ako miliarda ľudí vo viac ako 7000 mestách celého sveta. Naša škola sa zapája […]
17. januára 2023

Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia – Zavedenie opatrení

„Citizen science“ čiže občianska veda je zábavný a zaujímavý spôsob, ako zapojiť verejnosť do riešenia environmentálnych problémov. Naša škola je medzi prvými školami na Slovensku (je […]
17. januára 2023

Vianočný charitatívny jarmok

Naše spoločné úsilie, Vaša dobrosrdečnosť a pomoc sponzorov pri zabezpečení kapustnice a punču pomohli ku krásnej sume 920 €. Výťažok rozdelíme na zabezpečenie ľahšieho prístupu do […]
13. januára 2023

Slávnostné otvorenie ekoaltánku

  Uskutočnilo sa v predvianočnom čase, za prítomnosti pozvaných hostí, rodičov, žiakov a priateľov školy. Primátor nášho mesta pán Béla Keszegh pokrstil ekoaltánok slamou, jednou z […]
13. januára 2023

V altánku s našimi priateľmi ZPMP v Komárne

  Na počesť nášho nového miesta outdoorového vzdelávania a aktivít sme spolu s niekoľkými členmi z komárňanského ZPMPKN s ich p. riaditeľkou Mgr. Ivett Šoókiovou vyrobili […]
13. januára 2023

Charitatívna zbierka – Rudolfove Vianoce

V spolupráci s pani Beátkou Csobonyeiovou, zdravotnou sestrou z komárňanskej nemocnice a dlhoročnou priateľkou našej školy, sme aj tento rok prekvapili a potešili  pacientov nemocnice drobnými […]
13. januára 2023

Vianočná návšteva DSS Náruč v Komárne

„Nech čerti od Vás smolu odnesú, choroby nech stratia Vašu adresu.“ Týmto vinšom sa prihovorili naši tretiaci a štvrtáci v krátkom vianočnom pásme klientom Domova sociálnych […]
7. decembra 2022

Mikuláš 2022

V tomto roku k nám zavítal najpočetnejší a najpestrejší Mikulášsky sprievod. Vždy ho majú na starosti najstarší žiaci. Ráno privítali a obdarovali všetkých, ktorí prichádzali do […]
17. novembra 2022

Projekt Voda pre našu budúcnosť – realizácia dažďovej záhrady

Projekt Voda pre našu budúcnosť prepája na školách výučbu s témou vody, sucha a klimatickej zmeny s praktickými opatreniami realizovanými v školskej záhrade – vybudovanie 3 prvkov […]
24. októbra 2022

Jesenné tvorivé dielne v ŠKD – Babka, dedko, poď sa hrať!

Pri príležitosti 130.výročia budovy našej školy a mesiaca úcty k starším sme sa rozhodli pozvať na naše tradičné tekvicové poobedie predovšetkým našich starých rodičov, z ktorých […]