Krúžky na vzdelávací poukaz – 2022/23

DEŇ NÁZOV KRÚŽKU ROČNÍK VYUČUJÚCI ČAS
PONDELOK Floorbal  1.stupeň Ďurčo 14.00-16.00
  Tvoriváčik   1.stupeň Sabová 14.00-16.00
  Robolab   Bundová 14. 00-16.00
UTOROK Legokrúžok       1.a2.roč.  Vajkai 14.00-16.00
  Dielňa detských  snov 1.a2.stupeň Bugáňová 15.00-16.30
  Floorbal II.        2.stupeň Michálek 14.00-16.00
STREDA Dramatický krúžok       1.stupeň Csomová 14.00-16. 00
  Stolný tenis   4.roč. a 2.st. Szabó 13.30-15.00
  Odysea Mysle 1., 2.stupeň Bugáňová, Hradilová 15.00-16.30
PIATOK Enviráčik       1.stupeň Húšťava 14.00-16.00