Krúžky na vzdelávací poukaz – 2023/24

DEŇ NÁZOV KRÚŽKU ROČNÍK VYUČUJÚCI MIESTO ČAS
PONDELOK Floorbal II.  1.stupeň Michálek  veľ. telocvičňa 13.45 – 15.15
  Dielňa detských  snov 1. a 2.stupeň Bugáňová výtv. ateliér 15.00 – 16.30
  Dramatický krúžok   Csomová spoloč. miestnosť 14.15 – 15.45
UTOROK Legokrúžok I.   1. a 2.roč.  Vajkai legomiestnosť  13.45 – 15.15
  Legokrúžok II.    Vajkai legomiestnosť 15.15 – 16.45
  Tvoriváčik  1. stupeň Sabová výtv. ateliér 14.00-15.30
  Florbal I. 1. stupeň Ďurčo veľ. telocvičňa 13.45 – 15.15
  Spevácky krúžok  1.stupeň Kolláriková hudobný salónik 14.00-16.00
STREDA Stolný tenis   2.stupeň Szabó malá telocvičňa 13.45 – 15.15
  Odysea Mysle I. a II. 1. a 2.stupeň Bugáňová Hradilová spoloč. miestnosť

výtv. ateliér

15.00-16.30
ŠTVRTOK Pohybové hry 1.stupeň Czirulová malá telocvičňa  14.00 – 15.30
PIATOK Enviráčik 1.stupeň Húšťava laboratórium 13.45 – 15.15