Krúžky na vzdelávací poukaz – 2021/22

DEŇ NÁZOV KRÚŽKU ROČNÍK VYUČUJÚCI ČAS
PONDELOK Floorbal  2.stupeň Michálek 13.45-15.15
  Enviráčik  1.stupeň Húšťava 14.00-15.30
  Lego-krúžok 1.,2.roč. Vajkai 13.30-15.00
UTOROK Robolab       3. a 4.roč. Bundová 13.30-15.00
  Dielňa detských  snov 1., 2.stupeň Bugáňová 15.00-16.30
  Floorbal       1.stupeň Ďurčo 13.45-15.15
STREDA Dramatický krúžok       1.stupeň Csomová 14.00-15.30
  Stolný tenis   4.roč. a 2.stupeň Szabó 13.30-15.00
  Odysea Mysle 1., 2.stupeň Bugáňová, Hradilová 15.00-16.30
  Matematický       2. stupeň Mocsiová 13:30-15:00
ŠTVRTOK Tvoriváčik        1.stupeň Sabová 14.00-15.30