Krúžky

                                                           na vzdelávací poukazy

                                                           na školský rok 2020/21

 
Názov Pedagóg Deň Čas Miestnosť Ročník
Dielňa detských snov Bugáňová Pondelok 15.00 – 16.30 Výtvarný ateliér  1. – 9.r.
Robolab  Bundová Pondelok 14.00 – 15.30 Robolab 3. – 6. r.
Legokrúžok Vajkai Utorok 14.00 – 16.00 Robolab 1. – 2. r.
Odysea mysle II

Odysea mysle I

Bugáňová,

Hradilová

Streda 15.00 – 16.30 Spoločenská miestnosť,     Výtvarný ateliér 1. – 9.r.
Stolný tenis Szabó Streda 14.00 – 15.30 Malá  telocvičňa 4. – 9. r.
Flórbal I. Ďurčo Utorok 14.00 – 15.30  Veľká telocvičňa    1. – 4. r.
Flórbal II.  Michálek Pondelok  14.00- 15.30  telocvičňa 5. – 9r.
Enviráčik Húšťava Piatok 13.30 – 15.00 laboratórium 1. – 4. r.
Spevokol  Kolláriková Utorok 13.00- 14.30 Hudobný salónik 1.- 4. r.