Správa o činnosti školy

                                                                                                                                  Správa-o-výsledkoch-a-podmienkach-VVČ-2021-2022fin (1)

1,Sprava-o-vysledkoch-a-podmienkach-VVC-2022-2023fin-1(1)

Školský vzdelávací program

Interné smernice

Kolektívna zmluva 2024

 Tlačivá

žiadosť o uvoľnenie žiaka z vyučovania

Informovaný-súhlas-zákonného-zástupcu-žiaka-1 (2)

Informovaný súhlas zák. zástupcu (5)

Zápisný lístok do 1. ročníka (2)

Žiadosť o prijate do 1. ročníka 

Žiadosť o prijatie do 1. ročníka – trv.bydl.

 Odporúčanie lekára – 5roč. (1)

072019 Protispoločenská činnosť