Aktuálny jedálny lístok nájdete tu: http://pohranicna.jedalen.net/jedalnylistok.php

Zápisný lístok na stravu – 202223

Oznam o odhlásení z obedov

 Dôležité oznamy školskej jedálne – Nové

Prihlásenie stravníka na stravovanie :

Stravníci sa prihlasujú na stravu zápisným lístkom , každý šk. rok novým. Tlačivá rozdáva triedny učiteľ, vychovávateľka,  spolu aj so šekmi na úhradu stravného.

Stravníkom školskej jedálne sa stane dieťa, ak rodič odovzdal vyplnený a podpísaný zápisný lístok a uhradil  hore uvedené poplatky stravy.

Oznamujeme stravníkom školskej jedálne zmenu čísla účtu na : SK03 7500 0000 0040 2948 9602

Pri platbách treba uviesť aj variabilný symbol, ktorý slúži na identifikáciu stravníka.

Odhlásiť sa zo stravy je možné deň vopred , najneskôr do : 13.00 hodín. V ranných hodinách odhlásenie stravy na daný deň nie je možné.

 

Možnosti odhlasovania :

  • Cez internetovú aplikáciu : pohranična.jedalen.net
  • Osobne v kancelárii vedúcej ŠJ
  • Telefonicky na tel. čísle : 035 / 7 701 791

 

V prípade akýchkoľvek otázok stravovania kontaktujte vedúcu ŠJ ráno od : 6.00 do: 9. hod.

telefónne číslo na vedúcu jedálne: 035 / 7 701 791