Objednávky 2020

Obj. 01 2020  Obj. 04 2020 Obj. 07 2020 1  Obj. 10 2020
Obj. 02 2020  Obj. 05 2020  Obj. 08 2020  Obj. 11 2020
 Obj. 03 2020  Obj. 06 2020  Obj. 09 2020 Obj. 12 2020

Obj. 2020

Objednávky – ŠJ – 2020

 Obj. 07 2020 ŠJ  
 Obj. 08 2020 ŠJ  
   

Faktúry 2020

Fa 01 2020  Fa 04 2020   Fa 07 2020  Fa 10 2020
 Fa 02 2020  Fa 05 2020  Fa 08 2020  Fa 11 2020
 Fa 03 2020  Fa 06 2020  Fa 09 2020  Fa 12 2020

Fa 2020

Zmluvy 2020

 

Partner Číslo zmluvy Predmet Uzavretá Zverejnená Účinná Platná do PDF
Baloghová ZoN 01/2020 prenájom 02.01.2020 02.01.2020 03.01.2020 31.12.2020 ZoN 01
 Podunajské múzeum  Dohoda paušálne vstupné 27.02.2020 28.02.2020 01.03.2020  26.02.2021  Múzeum
 MŠVVaŠ SR Dodatok č. 2 projekt AU 20.03.2020 20.03.2020 21.03.2020 31.12.2020  Dodatok č 2 AU
 Ekotec Zmluva o kontrolnej činnosti  Revízia DI 11.03.2020 20.03.2020 21.03.2020 10.03.2022  DI
 Živica Zmluva o vzájomnej spolupráci  Záhrada, ktorá učí 2020 25.02.2020  12.05.2020  13.05.2020  31.12.2020  Živica
 SAAIC  Dodatok č. 1 Erasmus+  18.05.2020 26.05.2020 27.05.2020 28.02.2021  Saaic
 OVD – ovocinárske družstvo  Rámcová zmluva 058  školské ovocie 23.06.2020  30.06.2020  01.09.2020  30.06.2021  OVD
 Zuzana Hajmássy- Bambi Klub Zmluva o posk. stravovania 01/2020 stravovanie v ŠJ 01.07.2020  01.07.2020 01.07.2020 10.07.2020  Bambi klub – Zmluva o poskytovaní stravovania č. 01 2020
 MŠ Ref.kreť.cirkvi s VJM Zmluva o posk. stravovania   02/2020 stravovanie v ŠJ 01.07.2020  01.07.2020 01.07.2020 10.07.2020  Csillagóvoda – ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č. 02 2020
 SPP a.s.  Zmluva o dodávke plynu (maloodber)  plyn 10.07.2020  10.07.2020  11.07.2020  31.12.2021  SPP
 ESPIK GROUP sro Rámcová zmluva č. SZ2020/OM1024  zber a odvoz odpadu  14.7.2020 17.07.2020  01.09.2020 31.08.2023  Espik
 Živica Zmluva o spolupráci Zelená škola… 30.06.2020  03.08.2020 01.09.2020  30.11.2021  Živica 2
 Čenkyová ZoN 02/2020 prenájom 03.08.2020 04.08.2020  17.08.2020 21.08.2020  ZoN 02
Mabonex Slovakia s.r.o.  Rámcová dohoda č. 3/2020  VO3 „Základné potraviny“  24.08.2020  26.08.2020 01.09.2020 31.08.2021  Rámcová dohoda 3_2020 Základné potraviny finál

P RD 3 2020

Mabonex Slovakia s.r.o. Rámcová dohoda č. 4/2020  VO4 „Mlieko a mliečne výrobky“ 24.08.2020 26.08.2020 01.09.2020 31.08.2021  Rámcová dohoda 4_2020 Mlieko a mliečne výrobky finál

P RD 4 2020

 Ing. J. Beke – Mäso-údeniny Rámcová dohoda č. 6/2020 VO6 „Mäso a mäsové výrobky“ 25.08.2020 27.08.2020 01.09.2020 31.08.2021  Rámcová dohoda 6_2020 finál Mäso a mäsové výrobky-1

P RD 6 2020

 C.B.C.G. s.r.o. Rámcová dohoda č. 01/2020  VO1 „Chlieb a pečivo“ 26.08.2020 26.08.2020 01.09.2020 31.08.2021  Rámcová dohoda 1_2020 Chlieb finál

P RD 01 2020

 Lilla Púchovská – LILLA Rámcová dohoda č. 02/2020 VO2 „Ovocie a zelenina“ 26.08.2020 26.08.2020  01.09.2020 31.08.2021  Rámcová dohoda 2_2020 Ovocie a zel. finál

P RD 2 2020

 MIRKOM PLUS s.r.o. Rámocová dohoda č. 5/2020 VO5 „Mrazené výrobky“  26.08.2020 27.08.2020  01.09.2020 31.08.2020  Rámcová dohoda 5_2020 finál Mrazené výrobky

P RD 5 2020

 Živica Darovacia zmluva Na každej škole záleží 31.08.2020  31.08.2020  01.09.2020 31.05.2021  Živica 3
 ŠK Handball Dohoda krúžková činnosť 25.09.2020  25.09.2020 01.10.2020 30.06.2021  Handball
 Elis  Servisná zmluva Rohože 29.09.2020 29.09.2020 01.10.2020 30.09.2023  Elis
 ZUŠ Kn Dohoda o spolupráci prenájom 31.08.2020  31.08.2020  01.09.2020 30.06.2021 Zuš 
 Slov.futbalový zväz Zmluva o spolupráci Dajme spolu gól 7.10.2020 20.10.2020 21.09.2020  30.6.2021 Dajme spolu gól 
 ABC Karate klub  ZoN 03/2020 prenájom  18.9.2020  18.9.2020  21.09.2020  30.6.2021  ZoN 03
 TJ Step Komárno  ZoN 04/2020  prenájom  18.9.2020  18.9.2020  21.09.2020  30.6.2021  ZoN 04
 Kuniček  ZoN 05/2020  prenájom  18.9.2020  18.9.2020  21.09.2020  30.6.2021  ZoN 05
 OZ Sateq  ZoN 06/2020  prenájom  18.09.2020 18.09.2020 21.09.2020 30.06.2020  ZoN 6
 Volejbalový klub Spartak  ZoN 07/2020  prenájom  18.9.2020  18.9.2020  21.09.2020  30.6.2021  ZoN 07
 Vaninová dodatok 1  účt.služby 25.09.2020  25.09.2020  1.10.2020 31.05.2026  Vaninová
 Orange Zmluva o poskytovaní verejných služieb SIM karta 03.11.2020 3.11.2020 04.11.2020 doba neurčitá Orange 
 ÚPSVaR Kn Dohoda č. 20/14/010/45  aplikácia §10 z.417/2013 do praxe  12.11.2020 12.11.2020  01.01.2021 31.12.2021 ÚPSVaR 
 Baloghová ZoN 08/2020 prenájom 23.11.2020 30.11.2020 1.1.2021 31.12.2021 ZoN 08 
 SOŠ Trnava Zmluva o zabezpečení súvislej odb.praxe odb.prax 30.11.2020 30.11.2020 7.12.2020 18.12.2020  odb.prax
 PK-Krtkovanie Zmluva o dielo čistenie lapača tukov 30.06.2020  30.06.2020 1.7.2020 31.12.2021  PK

Mesto Komárno – Zmluva o poskytovaní služieb – ochrana majetku – 21.12.2020 – 21.12.2020 – 22.12.2020 – doba neurčitá – MK

MPC Bratislava – Zmluva č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_635 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ – 22.12.2020 – 31.12.2020 – 01.01.2021 – 31.08.2022 – MPC