Faktúry – DECEMBER 2017

 

Dodávateľ Číslo faktúry Suma Predmet PDF
Libra s.r.o.

Bratislava

92017231 70,92 Váha presná školská  Libra 92017231
Mesto Komárno 4170112 74,00 Hmotná núdza obedy október  MK 4170112
KOMVaK, a.s.

Komárno

201730271 147,43 Vodné, stočné  Komvak 201730271
KOMVaK, a.s.

Komárno

201730363 529,88 Vodné, stočné  Komvak 201730363
Berendsen, s.r.o.

Trenčín

111713920 39,64 Rohože  Berendsen 111713920
EMBA-S&C, s.r.o.

Hurbanovo

10170131 36,00 Činnosť zodpovednej osoby  Emba 10170131
Milada Peciarová

Komárno

2017261 92,80 Prac. odev a obuv  Peciarová 2017261
Darton s.r.o.

Komárno

20170118 5650,93 Rekonštrukcia WC  Darton 20170118
Slovak Telekom, a.s.

Bratislava

8104764505 49,31 Telefón  ST 8104764505
Arka, a.s.

Komárno

2171202814 657,64 Kancelárske potreby  Arka 2171202814
Publicom s.r.o.

Prievidza

41700371 677,60 Učebné pomôcky –mapy  Publicom 41700371
Skoré Začiatky

Komárno

2017020 231,28 Učebné pomôcky  SZ 2017020
Mall  7006166940 1043,19  Záhradníce potr.  Mall 7006166940
Toplast a.s.

Košice

1224917 503,80 Komposter veľký  Toplast 1224917
„Sferinis kinas“ oz

Bratislava

1703040202 175,00 Vstupné  SK 1703040202
Emporo 21703624 271,80 Skriňa, polica  Emporo 21703624
Učebné pomôcky Slovakia, Banská B. 6152017 530,90 Učebné pomôcky  Uč.pom.SK 6152017
Učebné pomôcky 170736 310,40 Keramické tabule  Uč.pom. 170736
Bögi Tibor

Komárno

2017195 139,99 Oprava PC, inštalácia  Bögi 2017195
Orange Slovensko, a.s., Bratislava 2422311010 40,00 Telefón  Orange 2422311010
Merkury Market Slovakia s.r.o. Komárno 2911122017 209,95 Vysávač  MM 2911122017
Relato s.r.o.

Komárno

492017 40,00 Metronóm  Relato 492017
EMBA-S&C, s.r.o.

Hurbanovo

10170147 36,00 Činnosť zodpovednej osoby  Emba 10170147
EMBA-S&C, s.r.o.

Hurbanovo

10170148 300,00 GDPR  Emba 10170148
AB System Slovakia s.r.o. Komárno 17026 1788,00 Jedálenská zostava  ABS 17026
Balmarkt s.r.o.

Komárno

120170367 972,32 WC + príslušenstvo  Balmarkt 120170367
Balmarkt s.r.o.

Komárno

120170369 4891,86 Radiátory  Balmarkt 120170369
Delta Trans Int.  S.r.o. Komárno 20170121 132,00 Tonery  DTi 20170121
Mesto Komárno 4170130 91,00 HN obedy nov.  MK 4170130
Silcom Multimedia SK, s.r.o. Žilina 201723057 129,95 Veselá matematika  Silcom 201723057
Nerliano s.r.o.

Praha

17070027 366,00 Učebné pomôcky  Nerliano 17070027
Kohaplant s.r.o.

Levice

20172429 61,83 Stromy  Kohaplant 20172429
SPP, a.s.

Bratislava

7219086310 2016,00 Plyn  SPP 7219086310
Mesto Komárno 4170143 80,00 HN obedy dec.  MK 4170143
Tóth Žigmund

Moča

2017060 410,16 Revízia horákov  Tóth Ž. 2017060
Kom-Plast s.r.o.

Komárno

2017058 10979,52 Okná KomPlast 2017058
Darton s.r.o.

Komárno

20170152 2933,70 Stavebné práce Darton 20170152
Bögi Tibor

Komárno

2017216 1310,00 Rekonštrukcia počítačovej s. Bögi 2017216
Zelená Debnička 201723 49,11 Projekt Živica  Zelená Debnička 1701219
FZ Pharmamédia s.r.o. Komárno 201723 192,26 Smetné koše FZP 201723
Tesco Stores SR, a.s.

Bratislava

201702985 680,00 poukážky Tesco 201702985

 

 

Faktúry – November 2017

 

Dodávateľ Číslo faktúry Suma Predmet PDF
KOMVaK, a.s.

Komárno

201723229 386,72 Vodné, stočné  Komvak 201723229
L&B Parkett

Komárno

2017045 553,96 Parkety  LB Parkett 2017045
Delta Trans International s.r.o. Komárno 20170087 309,60 Tonery  DTI 20170087
Mesto Komárno 0084822017 896,68 Komunálne odpady a drobné stavebné odpady  MK 0084022017
Mesto Komárno 4170100 72,00 Hmotná núdza obedy september  MK 4170100
Clean City s.r.o.

Komárno

170855 128,93 Odvoz a uskladnenie odpadu z veľkoobjemového kontajnera  Clean City 170855
KOMVaK, a.s.

Komárno

201727227 521,33 Vodné, stočné  Komvak 201727227
KOMVaK, a.s.

Komárno

201727292 76,93 Vodné, stočné  Komvak 201727292
AIESEC Bratislava

Bratislava

217072 100,00 Educate Slovakia  Aiesec 217072
EMBA-S&C, s.r.o.

Hurbanovo

10170113 36,00 Činnosť zodpovednej osoby  Emba 10170113
Berendsen, s.r.o.

Trenčín

111712503 29,06 Rohože  Berendsen 111712503
ZSE Energia, a.s. Bratislava 7469142946 844,39 Energia  ZSE 7469142946
Slovak Telekom, a.s.

Bratislava

0102874615 52,79 Telefón  ST 0102874615
Unihouse s.r.o.

Trnava

17012628 73,90 Prepravné služby  Unihouse 17012628
Komensky s.r.o.

Košice

70652181 165,60 Virtuálna knižnica  Komensky 70652181
Osmijanko n.o.

Bratislava

902017 110,60 Súťažné zošity  Osmijanko 902017
Mega-toys   91,70 Hračky do škd  Megatoys 3431991290
Ľ. Gereg – Servis

Púchov

201112017 78,69 Odborná prehliadka športového náradia  Gereg 201112017
ZSE Energia, a.s. Bratislava 7111569563 4,71 Energia ZSE 7111569563
Bögi Tibor

Komárno

2017163 36,00 inštalácia Bögi 2017163
Orange Slovensko, a.s., Bratislava 2417869416 40,00 Telefón Orange 2417869416
SPP, a.s.

Bratislava

7106186561 2016,00 Plyn SPP 7106186561
Ives Košice

Košice

5590026500 83,65 WinIBEU Ives 5590026500
F.Z. Pharmamédia, s.r.o., Komárno 201720 443,47 Čistiace prostiedky FZP 201720
Dráčik – Divi s.r.o.

Komárno

2017070152 112,70 Hračky do ŠKD Dráčik 2017070152

 

 

Faktúry – Október 2017

 

Dodávateľ Číslo faktúry Suma Predmet PDF
KOMVaK, a.s.

Komárno

201723297 51,28 Vodné, stočné  Komvak 201723297
KOMVaK, a.s.

Komárno

201723487 266,12 Zrážky  Komvak 201723487
EMBA-S&C, s.r.o.

Hurbanovo

10170099 36,00 Činnosť zodpovednej osoby  Emba 10170099
Bagita-revíza a lektorská služba, Komárno 17124 301,80 Revízia kotolne  Bagita 17124
AD REM

Bratislava

1711149 283,25 Učebnice  AdRem 1711149
Berendsen, s.r.o.

Trenčín

111711029 29,06 Rohože  Berendsen 111711029
Arka, a.s.

Komárno

02102017 66,40 Školské  potreby  Arka 02102017
AD REM

Bratislava

1710379 188,88 Učebnice  AdRem 1710379
KOMVaK, a.s.

Komárno

701703343 113,23 Vodné, stočné  Komvak 701703343
ZSE Energia, a.s. Bratislava 7459280509 844,39 Energia  ZSE 7459280509
Slovak Telekom, a.s.

Bratislava

8101013376 29,00 Telefón  ST 8101013376
Učebné pomôcky, s.r.o., Banská B. 170469 402,95 Keramické tabule  Uč.pom. 170469
AD REM

Bratislava

1712010 217,47 Učebnice  AdRem 1712010
Ives Košice

Košice

5570027102 71,70 Mzdový program  Ives 5590026147
KOMVaK, a.s.

Komárno

400009506 5,00 Poplatok  Komvak 400009506
Slov.nár.knižnica

Martin

201700472 66,39 Servisné poplatky  Snk 201700472
Websupport, s.r.o.

Bratislava

117142485 61,92 The hosting pre WordPress WebSupport 117195199
SPP, a.s.

Bratislava

7165720974 2016,00 Plyn SPP 7165720974
Orange Slovensko, a.s., Bratislava 2413433848 40,00 Telefón Orange 2413433848
Darton, s.r.o.

Komárno

20170118 10000,00 Rekonštrukcia hygienických zariadení Darton 20170118

 

 

Faktúry – September 2017

 

Dodávateľ Číslo faktúry Suma Predmet PDF
Arka, a.s.

Komárno

2171201879 133,33 Kancelárske potreby  Arka
Ševt, a.s.

Banská Bystrica

1172208863 43,15 Školské tlačivá  Ševt
MaxiLab.Net. s.r.o.

Veľký Kýr

17080057 420,00 Čipové karty  Maxilab
EMBA-S&C, s.r.o.

Hurbanovo

10170086 36,00 Činnosť zodpovednej osoby  Emba
KOMVaK, a.s.

Komárno

201721079 279,89 Vodné, stočné  Komvak 201721079
KOMVaK, a.s.

Komárno

201720988 32,04 Vodné, stočné  Komvak 201720988
Dominium, s.r.o.

Komárno

170310 183,02 Stavebný materiál  Dominium 170310
AITEC, s.r.o.

Bratislava

21173660 183,48 Metodické príručky, prvouka  Aitec 21173660
Slovak Telekom, a.s.

Bratislava

2799969656 29,29 Telefón  ST 2799969656
Líder okno, s.r.o.

Komárno

1701001 279,00 Vertikálne žalúzie Líder okno 1701001
ZSE Energia, a.s. Bratislava 74592357643 844,39 Energia ZSE 7459235764
V.Horváth-kominár

Okoličná na Ostrove

201700134 50,00 Kontrola a čistenie komínov Horváth V. 201700134
SPP, a.s.

Bratislava

7248945241 2016,00 Plyn SPP 7248945241
Allianz – SP, a.s.

Košice

511032273 66,39 Poistenie hnuteľných vecí a Poistenie zodpovednosti za škodu Allianz 511032273
Orange Slovensko, a.s., Bratislava 2408994668 40,00 Telefón Orange 2408994668
Mgr. Peter Moško

Veľký Krtíš

0782017 25,00 Čistiaca sada na PC Moško 0782017

 

 

 

Faktúry – AUGUST 2017

 

Dodávateľ Číslo faktúry Suma Predmet PDF
Ján Bánsky

Komárno

2017096 99,60 Kontrola kanalizačného vedenia  Bánsky 2017096
Slovak Telekom, a.s.

Bratislava

3798984648 29,26 Telefón  ST 3798984648
KOMVaK, a.s.

Komárno

201719367 282,02 Vodné, stočné Komvak201719367
KOMVaK, a.s.

Komárno

201719434 14,95 Vodné, stočné Komvak 201719434
SPP, a.s.

Bratislava

7145711301 2016,00 Plyn SPP 7145711301
Websupport, s.r.o.

Bratislava

117144935 62,86 Custom hosting zspohranicna.sk Websupport 117144935
Websupport, s.r.o.

Bratislava

117144936 14,28 .sk doména zspohranicna.sk Websuppost 117144936
EMBA-S&C, s.r.o.

Hurbanovo

10170074 36,00 Činnosť zodpovednej osoby Emba 10170074
ZSE Energia, a.s. Bratislava 7429828483 844,39 Energia ZSE 7429828483
Orange Slovensko, a.s., Bratislava 2404568909 40,00 Telefón Orange 2404568909

 

 

 

Faktúry – JÚL 2017

 

Dodávateľ Číslo faktúry Suma Predmet PDF
KOMVaK, a.s.

Komárno

201713024 311,95 Vodné, stočné Komvak 201713024
KOMVaK, a.s.

Komárno

201712959 239,29 Vodné, stočné Komvak 201712959
SPP, a.s.

Bratislava

7263860981 2016,00 Plyn SPP 7263860981
Mesto Komárno

 

4170067 141,00 Hmotná núdza obedy 05 Mesto Komárno 4170067
EMBA-S&C, s.r.o.

Hurbanovo

10170062 36,00 Činnosť zodpovednej osoby Emba 10170062
Berendsen s.r.o.

Brietoma

111707345 34,74 Rohože Berendsen 111707345
ZSE Energia, a.s. Bratislava 7459158015 844,39 Energia ZSE 7459158015
Slovak Telekom, a.s.

Bratislava

8797998609 33,04 Telefón ST 8797998609
SPP, a.s.

Bratislava

7175669692 2016,00 Plyn SPP 7175669692
KOMVaK, a.s.

Komárno

201716263 263,23 Zrážky Komvak 201716263
KOMVaK, a.s.

Komárno

201716896 376,04 Vodné, stočné Komvak 201716896
Orange Slovensko, a.s., Bratislava 2400148318 40,00 Telefón  Orange 2400148318
Mesto Komárno

 

4170078 143,00 Hmotná núdza  obedy 06  MK 4170078
Angy s.r.o.

Komárno

170008 370,00 SF – posedenie  SF – Angy 17008

 

 

Faktúry – JÚN 2017

 

Dodávateľ Číslo faktúry Suma Predmet PDF
Ferro 3000, s.r.o.

Komárno

1700240 30,00 Projekt NKN Ferro 1700240
Arka, a.s.

Komárno

2171201122 120,00 Projekt NKN Arka 2171201122
FaxCopy, a.s.

Komárno

4301700236 10,50 Projekt NKN FaxCopy 4301700236
Sving Sk, s.r.o.

Púchov

5170337 263,00 Projekt NKN Sving 5170337
Ing. Peter Vozár

Selce

2017001146 176,00 Projekt NKN Vozár 2017001146
A-Z veľkoobchod s.r.o., Hlohovec 2703314 70,00 Projekt NKN A-Z 2703314
Agrospolok s.r.o.

Rimavská Sobota

7170647 45,00 Projekt NKN Agrospolok 7170647
Czibor Zoltán, s.r.o.

Komárno

1721048 32,40 Projekt NKN Czibor 1721048
Cayene, s.r.o.

Komárno

17005 85,00 Projekt NKN Cayene 17005
AddArt

Vranov nad Topľou

170347 168,00 Projekt NKN AddArt
KOMVaK, a.s.

Komárno

201709445 191,57 Vodné, stočné  Komvak 201709445
SPP, a.s.

Bratislava

7165613639 2016,00 Plyn  SPP 7165613639
EMBA-S&C, s.r.o.

Hurbanovo

10170050 36,00 Činnosť zodpovednej osoby  Emba 10170050
Berendsen s.r.o.

Brietoma

111706128 28,67 Rohože  Berendsen 111706128
Skoré Začiatky

Komárno

2017009 72,00 Výučba cudzieho jazyka  SZ 2017009
aSc, s.r.o.

Bratislava

9170001696 159,00 aSc Agenda update na školský rok 2017/2018  aSc 9170001696
ZSE Energia, a.s. Bratislava 7459119293 844,39 Energia  ZSE 7459119293
Slovak Telekom, a.s.

Bratislava

2797016185 30,04 Telefón  ST 2797016185
Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina 5917017368 96,00 Ročný prístup  Poradca 5917017368
Orange Slovensko, a.s., Bratislava 2395798669 36,00 Telefón  Orange 2395798669
NO Dobrá škola

Bratislava

217320176 48,00 SF – Dobrá škola  SF – DŠ 217320176

 

 

 

Faktúry – MÁJ 2017

 

Dodávateľ Číslo faktúry Suma Predmet PDF
KOMVaK, a.s.

Komárno

201707150 369,64 Vodné, stočné  Komvak 201707150
SPP, a.s.

Bratislava

7145604016 2016,00 Plyn  SPP 7145604016
SiGaMa, s.r.o.

Komárno

42017 200,00 Vypracovanie projektu  Sigama 42017
EMBA-S&C, s.r.o.

Hurbanovo

10170038 36,00 Činnosť zodpovednej osoby Emba 10170038 
Berendsen s.r.o.

Brietoma

111704871 28,67 Rohože  Berendsen 111704871
Kolorcentrum, s.r.o.

Komárno

1700084 68,21 Farba  Kolorcentrum 1700084
Skoré Začiatky

Komárno

2017007 126,00 Výučba cudzieho jazyka  SZ 2017007
ZSE Energia, a.s. Bratislava 7459085993 844,39 Energia  ZSE 7459085993
Slovak Telekom, a.s.

Bratislava

9796040241 29,00 Telefón  ST 9796040241
Mesto Komárno

 

4170024 133,00 Obedy pre deti v hmotnej núdzi  MK 4170024
Mesto Komárno

 

4170030 126,00 Obedy pre deti v hmotnej núdzi  MK 4170030
Mesto Komárno

 

4170036 138,00 Obedy pre deti v hmotnej núdzi  MK 4170036
Mesto Komárno 4170042

 

112,00 Obedy pre deti v hmotnej núdzi  MK 4170042
KOMVaK, a.s.

Komárno

201709513 68,38 Vodné, stočné  Komvak 201709513
Orange Slovensko, a.s., Bratislava 2391447550 40,00 Telefón  Orange 2391447550
LN Trade, s.r.o.

Banská Štiavnica

170042 1440,00 Škola v prírode  LN Trade 170042
BOZP&AT, s.r.o.

Komárno

20170077 300,00 Pracovná zdravotná služba  BOZP 20170077
Ševt, a.s.

Banská Bystrica

1172203923 51,00 vysvedčenia  Ševt 1172203923
Mgr.Mária Kovácsová-Zachorecová – Märry Komárno 20170008 10,00 Praktická ukážka a nácvik prvej pomoci  Märry 20170008
Tac – Bus, s.r.o.

Komárno

170136 160,00 Škola v prírode  TacBus 170136
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.

Bratislava

21709911 119,00 Právny kuriér pre školy  Raabe 21709911

 

 

Faktúry – APRÍL 2017

 

Dodávateľ Číslo faktúry Suma Predmet PDF
KOMVaK, a.s.

Komárno

201704015 303,06 Vodné, stočné  Komvak 201704015 
SPP, a.s.

Bratislava

7208918381 2016,00 Plyn  SPP 7208918381
Berendsen s.r.o.

Brietoma

111703503 34,74 Rohože  Berendsen 111703503
EMBA-S&C, s.r.o.

Hurbanovo

10170026 36,00 Činnosť zodpovednej osoby  Emba 10170026
Slovak Telekom, a.s.

Bratislava

2795063782 29,41 Telefón  ST 3795063782
ZSE Energia, a.s. Bratislava 7459059004 844,39 Energia  ZSE 7459059004
KOMVaK, a.s.

Komárno

201707059 85,46 Vodné, stočné  Komvak 201707059
Orange Slovensko, a.s., Bratislava 2387041341 40,00 Telefón  Orange 2387041341
Skoré Začiatky

Komárno

2017005 171,00 Výučba cudzieho jazyka  SZ 2017005
KOMVaK, a.s.

Komárno

201706540 260,34 Zrážky 1Q  Komvak 201706540
Osmijanko n.o.

Bratislava

201728 160,00 Podujatie Hravo čítame s Osmijankom  Osmijanko 201728
Devils, s.r.o.

Komárno

2017000067 577,70 Posedenie – Deň učiteľov  SF – Devils

 

 

Faktúry – MAREC 2017

 

Dodávateľ Číslo faktúry Suma Predmet PDF
Renostavmal, s.r.o. Komárno 2016038 1217,49 Stavebné práce  Renostavmal 2016038
SPP, a.s.

Bratislava

7810020375 2016,00 Plyn  SPP 7810020375
F.Z. Pharmamédia s.r.o. Komárno 201708 222,59 Čistiace prostriedky  Pharmamédia 201708
Datalan, a.s.

Bratislava

121700425 25,20 Ročný poplatok  Datalan121700425
EMBA-S&C, s.r.o.

Hurbanovo

10170014 36,00 Činnosť zodpovednej osoby  Emba 10170014
Berendsen s.r.o.

Brietoma

111702176 28,67 Rohože  Berendsen 111702176
ZSE Energia, a.s. Bratislava 7429560557 857,26 Energia  ZSE 7429560557
Slovak Telekom, a.s.

Bratislava

2794094090 33,47 Telefón  ST 2794094090
Podunajské múzeum Komárno   50,00 Paušálne vstupné  Múzeum
KOMVaK, a.s.

Komárno

1702138 147,50 Čistenie kanalizácie  Komvak 1702138
Skoré Začiatky

Komárno

2017002 261,00 Výučba cudzieho jazyka  SZ 2017002
Darton, s.r.o.

Komárno

20170031 21974,96 Stavebné práce  Daron 20170031
Orange Slovensko, a.s., Bratislava 2382630534 41,05 Telefón  Orange 2382630534
KOMVaK, a.s.

Komárno

201704073 68,89 Vodné, stočné  Komvak 201704073

 

 

Faktúry – FEBRUÁR 2017

 

Dodávateľ Číslo faktúry Suma Predmet PDF
SPP, a.s.

Bratislava

7446245048 1932,91 Plyn  SPP 7446245048
EMBA-S&C, s.r.o.

Hurbanovo

10170002 36,00 Činnosť zodpovednej osoby   Emba 10170002
Berendsen s.r.o.

Brietoma

111700885 28,14 Rohože  Berendsen 111700885
KOMVaK, a.s.

Komárno

201702437 67,08 Vodné, stočné  Komvak 201702437
KOMVaK, a.s.

Komárno

201702373 263,86 Vodné, stočné  Komvak 201702373
ZSE Energia, a.s. Bratislava 7429511543 857,26 Energia  ZSE 7429511543
Slovak Telekom, a.s.

Bratislava

9793127617 29,56 Telefón  ST 9793127617
AIESEC Bratislava

Bratislava

217010 100,00 Projekt Educate Slovakia  Aiesec 217010
Orange Slovensko, a.s., Bratislava 2378232482 40,00 Telefón  Orange 2378232482

 

 

Faktúry – Január  2017

 

Dodávateľ Číslo faktúry Suma Predmet PDF
Berendsen s.r.o.

Brietoma

111613321 34,08 Rohože  Berendsen 111613321
KOMVaK, a.s.

Komárno

201634413 94,01 Vodné, stočné  Komvak 201634413
KOMVaK, a.s.

Komárno

201634502 311,94 Vodné, stočné  Komvak 201634502
ZSE Energia, a.s. Bratislava 7150927055 162,59 Energia  ZSE 7150927055
Slovak Telekom, a.s.

Bratislava

9792173356 29,00 Telefón  ST 9792173356
Orange Slovensko, a.s., Bratislava 2373834001 40,00 Telefón  Orange 2373834001
ZSE Energia, a.s. Bratislava 7429476763 857,26 Energia  ZSE 7429476763
SPP, a.s.

Bratislava

7258759898 1263,00 Plyn  SPP 7258759898

 

 

  

 


Zmluvy
 

 

 

Partner Číslo zmluvy Predmet Od Do PDF
 Kušnierová A. ZoN 01/2017  prenájom  01.01.2017  31.12.2017  ZoN 1
 Okresný úrad Nr  OÚ-NR-OS1-2017/003693  OK Šaliansky Maťko  20.01.2017  09.02.2017  OÚ ŠM
 Okresný úrad Nr  OÚ-NR-OS12017/005058  OK Volejbal  16.01.2017  03.02.2017  OÚ Vol.
 Okresný úrad NR OÚ-NR-OS1-2017/003136  OK GeO  02.02.2017  22.02.2017  Geo
 Aiesec Bratislava  Zmluva o spolupráci  Educate Slovakia  23.01.2017  27.01.2017  Educate
 Darton, sro  Zmluva o dielo  Vymena
vyplni otvorov  na telocvidni
a chodbe
 15.02.2017  15.03.2017  Darton
 OZ Montessori  k ZoN  7/2016  nájomné 01.03.2017  31.08.2017  6 2016 D
 Capoiera ZoN 02/2017  prenájom 11.03.2017  12.03.2017 2 2017 
 Podunajské múzeum Dohoda vstupné 03.03.2017 02.03.2018  Múzeum
 Mestský úrad Dohoda hm.núdza 01.02.2017  31.12.2017  
 Peter Bažík  Zmluva  predstavenie 05.04.2017 05.04.2017  Bažík
 SiGaMa Zmluva o dielo projekt  23.02.2017  24.7.2017  SiGaMa
 Capoiera ZoN 03/2017  prenájom  5.5.2017 7.5.2017  ZoN 03
 Baloghová C. ZoN 04/2017  prenájom  01.05.2017 31.12.2017  ZoN 04
 Vendomat Rámcová zmluva  ovocie 01.09.2017  30.06.2018  Vendomat
 Bakulár E. Výpoveď zmluvy  prenájom      Bakulár
 Nitrianska komunikná nadácia  Zmluva o poskytnutí grantu  projekt  24.05.2017  30.11.2017  NKN
 Capoiera Zon 06/2017  prenájom  14.7.2017 16.7.2017  ZoN 6
 OZ Niki Dance  ZoN 05/2017 prenájom 14.8.2017  18.8.2017 ZoN 05 
 Avant OZ ZoN 07/2017 prenájom 01.09.2017 30.06.2018  ZoN 07
 OZ Montessori ZoN 08/2017  prenájom 01.09.2017 31.08.2018  ZoN 08
 Zacharová Z. ZoN 09/2017 prenájom 01.09.2017 31.05.2018  ZoN 09
 Kuníček P. ZoN 10/2017  prenájom  4.9.2017  30.06.2018  ZoN 10
 Máťa P. ZoN 11/2017  prenájom  4.9.2017 30.06.2018  ZoN 11
 Németh E. ZoN 12/2017  prenájom  1.10.2017 30.06.2018  ZoN 12
 Cséplő J. ZoN 13/2017  prenájom 1.10.2017  31.03.2018  ZoN 13
 Kajtor R.  ZoN 14/2017  prenájom  19.9.2017  31.5.2018  ZoN 14
 Capoiera ZoN 15/2017  prenájom  22.09.2017  24.09.2017  ZoN 15
 Darton VO 2/2017  Zmluva o dielo 11.09.2017  30.11.2017  Darton
 Slov.šachový zväz 301/J/2017  Zmluva o výpožičke 13.09.2017  13.09.2018  Šach
 Únia nevidiacich   Zmluva o spolupráci 18.09.2017  29.09.2017 Biela pastelka 
 ZUŠ    Dohoda o spolupráci 04.09.2017  30.06.2018  ZUŠ
 Borbélyová M. ZoN 16/2017 prenájom 1.11.2017 31.12.2017 ZoN 16 
 Baloghová C. Dodatok prenájom 01.05.2017 31.12.2017 ZoN 04 D 
 Ives Zmluva o dielo program 1.11.2017 1.11.2018  Ives
 Živica Zmluva o spolup. projekt 1.10.2017 31.7.2018  Živica
 Aiesec Zmluva o spolup. projekt 5.2.2018 9.2.2018  Aiesec
 Uniqa poisťovňa Darovacia zmluva  monitory      Uniqa
 ÚPSVaR KN 17/14/010/49 Dohoda 01.01.2018 31.12.2018  Úpsvar
 SPP a.s.  Zmluva o dodávke plynu    01.01.2018  31.12.2021  SPP
 Capoiera ZoN 17/2017 prenájom 15.12.2017 17.12.2017  ZoN 17
 MŠVVaŠ SR Zmluva o poskytnutí nenávratného FP  asistenti uč.  1.1.2018 31.12.2020  AU
 Bögi Tibor
Zmluva o poskytnutí serverových sl.
servisné sl.
01.01.2018
31.12.2019
 Bogi
 ŠIOV Zmluva o spolupráci
 Duálne vzdelávanie
     Šiov
Partner Číslo zmluvy Predmet Od Do PDF
 Nadácia Ekopolis
Zmluva o spolupráci
projekt Eko Alarm
01.01.2018
30.11.2018
 Ekopolis
 Curaden Slov.
Zmluva o poskytnutí  reklamného priestoru
 rekl.priestor  01.01.2018  31.12.2018  Curaden
           
           
           
           
           

OBJEDNÁVKY

Dodávateľ Číslo objednávky Predmet K faktúre č. PDF
 Komvak  01/2017  čistenie kanalizácie  1702138  
 FZ Pharmamédia 02  čistiace prostriedky  201708  02
 Devils sro 03  občerstvenie  2017000067  03
 Osmijanko  04  podujatie Hravo čítame… 201728  04
 Kolorcentrum  05  syntetická farba 1700084  05
 LN Trade  06  škola v prírode 170042  06
 BOZP&AT  07  Pracovná zdrav. služba  20170077  07
 Raabe  08  Právny kuriér  21709911  08
 Ševt  09  Vysvedčenia  1172203923  09
 Märry  10  Praktická ukážka a nácvik PP  20170008  10
 Tac-Bus  11  škola v prírode  170136  11
 Ferro  12  materiál  1700240  12
 Arka  13  materiál  2171201122  13
 FaxCopy  14  služby  4301700236  14
 Sving Sk  15  materiál  5170337  15
 P. Vozár  16  materiál  2017001146  16
 A-Z domáce potreby  17  materiál 2703314  17
 Agrospolok  18  materiál  7170647  18
 Z. Czibor  19  materiál 1721048  19
 AddArt  20  materiál 170347  20
 aSc  21  upgrade  91700001696  21
 Cayene  22  materiál 17005  22
 NO Dobrá škola  23  časopis  217320176  23
 Poradca podnikateľa  24  ročný prístup 5917017368  24
 Angy s.r.o.  25  slávnostný obed  170008  25
 Bánsky J.  26  kontrola kanalizačného vedenia  2017096  26
 Arka a.s.  27  kancelárske potreby  2171201879  27
 Učebné pomôcky sro  28  keramická tabuľa  170469  28
 Ševt a.s.  29  školské tlačivá  1172208863  29
 Učebné pomôcky sro  30  keramická tabuľa  170469  30
 MaxiLab  31  Čipové karty  17080057  31
 Dominium  32  Stavebný materiál 170310  32
 Aitec  33  Učebnice 21173660  33
 V.Horváth  34  Kontrola a čistenie komínov 201700134  34
 Líder okno  35  Žalúzie  1701001  35
 Arka  36  Školské potreby  02102017  36
 P. Moško  37  Čistiaca sada na PC  0782017  37
 Bagita  38  revízia  17124  38
 Ives 39  mzdový program  55900126147  39
 Novitech  40  —-  —-  40
 AdRem  41  učebnice  1710379,1711149,1712010  41
 L&B Parkett  42  parkety  2017045  42
 Delta Trans Int.  43  tonery  20170087  43
 Websupport  44  upgrade  117195199  44
Dodávateľ Číslo objednávky Predmet K faktúre č. PDF
Clean City 45 kontajner 170855 45
Unihouse s.r.o. 46 prepravné služby 17012628 46
T. Bögi 47 inštalácia 2017163 47
Ľ.Gereg-Servis 48 Odborná prehliadka 201112017 48
Nerliano 49 učebné pomôcky  17070027 49
Mega-Toys 50 Hračky do škd   50
Osmijanko n.o. 51 súťažné zošity 902017 51
Ives Košice 52 účtovnícky program 5590026500 52
F.Z. Pharmamédia 53 čistiace prostriedky 201720  53
Dráčik 54 hračky do škd 2017070152  54
 Central Chem 55  chemikálie  VPD  55
 Libra s.r.o. 56  váha  92017231  56
 Peciarová M. 57  prac. obuv a odev  2017261  57
 Tesco 58  poukážky  201702985  58
 Arka a.s. 59  kancelárske potreby  2171202814  59
 Toplast 60  komposter  1224917  60
 Publikom  61  uč. pomôcky  41700371  61
 Skoré Začiatky  62  uč. pomôcky  2017020  62
 Kohaplant  63  projekt Živica 1713402  63
 Sférické kino  64  Vstupné  1703040202  64
 Emporo  65  skriňa, polica 21703624  65
 Uč.pomôcky Slovakia  66  torzo človeka, kostra  6152017  66
 Učebné pomôcky  67  keramické tabule  170736  67
 Bogi T.  68  oprava , inštalácia  2017195  68
 Mall.sk  69  pracovné náradie  7006166940  69
 Merkury Market  70  vysávač  2911122017  70
 Relato  71  metronóm  492017  71
 Emba  72  GDPR  10170148  72
 AB Systém  73  jedálenská zostava  17026  73
 Balmarkt  74  sociálne zariadenia 120170367  74
 Balmarkt  75  radiátory  120170369  75
 Delta Trans Ins.  76  tonery  20170121  76
 Silcom Multim.  77  Veselá matematika  2017057  77
 Kom-plast  78  okná  2017058  78
 Tóth Ž.  79  revízia  2017060  79
 Darton  80  stavebné práce 20170152  80
Bogi T.  81  rekonštrukcia siete 2017216  81
 Zelená Debnička  82  projekt Živica 201723  82