Faktúry 2019

Faktúry 01 2019  Faktúry 04 2019  Faktúry 07 2019  Faktúry 10 2019
Faktúry 02 2019  Faktúry 05 2019  Faktúry 08 2019  Faktúry 11 2019
Faktúry 03 2019  Faktúry 06 2019  Faktúry 09 2019  Faktúry 12 2019

 

Objednávky 2019

Obj. 01 2019  Obj. 04 2019  Obj. 07 2019  Obj. 10 2019
Obj. 02 2019  Obj. 05 2019  Obj. 08 2019  Obj. 11 2019
obj. 03 2019  Obj. 06 2019  Obj. 09 2019  Obj. 12 2019

Obj. 1-12 2019


Zmluvy
2019

 

Partner Číslo zmluvy Predmet  Uzavretá Zverejnená Účinná Platná do PDF
 Capoiera Kn ZoN 01/2019 prenájom  12.02.2019  12.02.2019 13.02.2019 17.02.2019  ZoN 01
 Podunajské múzeum v Kn Dohoda Paušálne vstupné  15.02.2019  18.2.2019 19.02.2019 14.02.2020  PM
 Živica oz Zmluva o vzájomnej spolupráci Záhrada, ktorá učí 2019  15.02.2019  16.02.2019 17.02.2019 31.12.2019  živica
 OZ Sateq  ZoN 02/2019 prenájom  01.03.2019  02.03.2019 03.03.2019  31.12.2019 ZoN 02

DoZZoN 

 Disig a.s. Zmluva o poskytovaní dôverihodnej služby vydávania certifiáktov č. 201905208 Mandtány certifikát  27.03.2019  28.03.2019 29.03.2019 doba neurčitá Certifikát 
 Capoiera  ZoN 03/2019 prenájom  24.04.2019  24.04.2019 25.04.2019  28.04.2019  ZoN 03
 BGnet s.r.o. Zmluva o poskytovaní serverových služieb servisné služby  25.04.2019  25.04.2019 26.04.2019 24.04.2021  Bgnet
 OZ Sateq Dodatok k ZoN 02/2019 prenájom  30.04.2019  30.04.2019 01.05.2019    D 02 2019
 MŠVVaŠ SR Dodatok č. 1  projekt  04.06.2019  05.06.2019 06.06.2019    AU
 Darton Zmluva o dielo verejné obstarávanie  18.06.2019  18.06.2019 19.06.2019 30.8.2019  ZMLUVA O DIELO č. 1_2019
 Čenkyová ZoN 04/2019  prenájom 11.07.2019  12.07.2019 13.07.2019 19.07.2019  ZoN 4
 Darton Zmluva o dielo verejné obstarávanie 19.07.2019  19.07.2019  20.07.2019 31.08.2019  ZMLUVA O DIELO č. 2_2019
 Čenkyová ZoN 05/2019 prenájom 11.07.2019 30.07.2019 31.07.2019  23.08.2019  zrušená
 Zacharová  ZoN 6/2019  prenájom  28.08.2019  30.8.2019  1.9.2019  31.5.2020  ZoN 6

D1 Zacharová

 Kuníček  ZoN 7/2019  prenájom  28.8.2019  30.8.2019  1.9.2019  30.6.2020  ZoN 7

D1 Kuniček

 TJ Step  ZoN 8/2019  prenájom  28.8.2019  30.8.2019  1.9.2019  30.6.2020  ZoN 8

D1 Step

 ABC KK  ZoN 9/2019  prenájom  28.8.2019  30.8.2019  1.9.2019  30.6.2020  ZoN 9

D1 ABC

 Slovak Telekom   Magio Internet  05.09.2019  05.09.2019  06.092019  04.09.2021 ST 
 ZUŠ – MAI Dohoda o spolupráci  prenájom 30.08.2019  30.08.2019  01.09.2019 30.06.2020  ZUŠ
 Živica, o.z. Zmluva  projektu „ElektroOdpad-Dopad“        30.06.2020  Zmluva pre školy Elektroodpad-dopad 3 školský rok 2019_2020
 ÚPSVaR Komárno Dohoda č. 19/14/010/40  spolupráca 18.10.2019 21.10.2019 22.10.2019 31.12.2020  ÚPSVaR
 OZ Sateq ZoN 10/2019  prenájom  29.10.2019 29.10.2019 30.10.2019  30.06.2020  ZoN 10

D ZoN 10

 KN Construction Zmluva o dielo 3/2019  verejné obstarávanie 22.11.2019  22.11.2019 23.11.2019 15.12.2019  ZMLUVA O DIELO č. 3_2019

rozpočet

 Mesto Komárno Zmluva o výpožičke prístavba školy 02.12.2019  02.12.2019 03.12.2019 31.7.2021  zmluva o výpožičke
 Tibor Bögi Dodatok k zmluve  serverové služby 09.12.2019 09.12.2019  01.01.2020  31.12.2020  dodatok k zmluve Bőgi