Objednávky 2024

Obj. 01 2024    
     
     
     

 

Faktúry 2024

Fa 01 2024    
     
     
     

 

Zmluvy 2024

Partner  Zmluva Predmet  Uzavretá Zverejnená Platná do PDF
Slov. org. MediBall Balance, Komárno Zmluva o nájme nebytových priestorov č. ZoN – 01/2024 prenájom 23.1.2024 23.1.2024 30.6.2024 ZoN01
Calor, s.r.o. Komárno Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke a odbere tepla dodávka tepla 23.1.2024 23.1.2024 31.12.2024 Calor
Slovenská volejbalová federácia, Bratislava Zmluva o vzájomnej spolupráci pre projekt Moduly – „Poď do toho, začni hrať volejbal“ projekt „Poď do toho, začni hrať volejbal“ 25.01.2024 26.1.2024 31.12.2024 SVF
I. Vörös Dodatok č. 1 k ZoN-04/2023 o nájme nebytových priestorov zo dňa 25.08.2023 prenájom / suma 29.01.2024 30.01.2024 31.08.2024 D1 ZoN 042023
Capoiera Komárno OZ Dodatok č. 2 k ZoN-07/2023 o nájme nebytových priestorov zo dňa 28.08.2023 prenájom / suma 29.01.2024 30.01.2024 31.08.2024 D2 ZoN 072023
BC Komárno Dodatok č. 1 k ZoN-09/2023 o nájme nebytových priestorov zo dňa 31.08.2023 prenájom / suma 31.01.2024 31.01.2024 30.06.2024 D1 ZoN 092023
A. Varga Dodatok č. 1 k ZoN-03/2023 o nájme nebytových priestorov zo dňa 24.08.2023 prenájom / suma 31.01.2024 01.02.2024 30.06.2024 D1 ZoN 032023
TJ Step Komárno Dodatok č. 1 k ZoN-06/2023 o nájme nebytových priestorov zo dňa 25.08.2023 prenájom / suma 31.01.2024 01.02.2024 30.06.2024 D1 ZoN 062023
Námesný M. Dodatok č. 1 k ZoN-08/2023 o nájme nebytových priestorov zo dňa 30.08.2023 prenájom / suma 01.02.2024 01.02.2024 30.06.2024 D1 k ZoN 082023
Kuniček P. Dodatok č. 1 k ZoN-05/2023 o nájme nebytových priestorov zo dňa 25.08.2023 prenájom / suma 05.02.2024 05.02.2024 30.06.2024 D1 ZoN 052023
VK Spartak UJS Komárno Dodatok č. 1 k ZoN-02/2023 o nájme nebytových priestorov zo dňa 26.07.2023 prenájom / suma 06.02.2024 06.02.2024 31.05.2024 D1 ZoN 022023
OVD-ovocinárske družstvo Dvory nad Žitavou Rámcová zmluva č. 028/2024 Školské ovocie a zelenina 2024/2025 19.02.2024 20.02.2024 30.06.2025 OVD