Objednávky 2024

Obj. 01 2024    
Obj. 02 2024    
Obj. 03 2024    
Obj. 04 2024    

 

Faktúry 2024

Fa 01 2024    
Fa 02 2024    
Fa 03 2024    
Fa 04 2024    

 

Zmluvy 2024

Partner  Zmluva Predmet  Uzavretá Zverejnená Platná do PDF
Slov. org. MediBall Balance, Komárno Zmluva o nájme nebytových priestorov č. ZoN – 01/2024 prenájom 23.1.2024 23.1.2024 30.6.2024 ZoN01
Calor, s.r.o. Komárno Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke a odbere tepla dodávka tepla 23.1.2024 23.1.2024 31.12.2024 Calor
Slovenská volejbalová federácia, Bratislava Zmluva o vzájomnej spolupráci pre projekt Moduly – „Poď do toho, začni hrať volejbal“ projekt „Poď do toho, začni hrať volejbal“ 25.01.2024 26.1.2024 31.12.2024 SVF
I. Vörös Dodatok č. 1 k ZoN-04/2023 o nájme nebytových priestorov zo dňa 25.08.2023 prenájom / suma 29.01.2024 30.01.2024 31.08.2024 D1 ZoN 042023
Capoiera Komárno OZ Dodatok č. 2 k ZoN-07/2023 o nájme nebytových priestorov zo dňa 28.08.2023 prenájom / suma 29.01.2024 30.01.2024 31.08.2024 D2 ZoN 072023
BC Komárno Dodatok č. 1 k ZoN-09/2023 o nájme nebytových priestorov zo dňa 31.08.2023 prenájom / suma 31.01.2024 31.01.2024 30.06.2024 D1 ZoN 092023
A. Varga Dodatok č. 1 k ZoN-03/2023 o nájme nebytových priestorov zo dňa 24.08.2023 prenájom / suma 31.01.2024 01.02.2024 30.06.2024 D1 ZoN 032023
TJ Step Komárno Dodatok č. 1 k ZoN-06/2023 o nájme nebytových priestorov zo dňa 25.08.2023 prenájom / suma 31.01.2024 01.02.2024 30.06.2024 D1 ZoN 062023
Námesný M. Dodatok č. 1 k ZoN-08/2023 o nájme nebytových priestorov zo dňa 30.08.2023 prenájom / suma 01.02.2024 01.02.2024 30.06.2024 D1 k ZoN 082023
Kuniček P. Dodatok č. 1 k ZoN-05/2023 o nájme nebytových priestorov zo dňa 25.08.2023 prenájom / suma 05.02.2024 05.02.2024 30.06.2024 D1 ZoN 052023
VK Spartak UJS Komárno Dodatok č. 1 k ZoN-02/2023 o nájme nebytových priestorov zo dňa 26.07.2023 prenájom / suma 06.02.2024 06.02.2024 31.05.2024 D1 ZoN 022023
OVD-ovocinárske družstvo Dvory nad Žitavou Rámcová zmluva č. 028/2024 Školské ovocie a zelenina 2024/2025 19.02.2024 20.02.2024 30.06.2025 OVD
Nases, Bratislava Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb č. 3632/2024 kvalif. dôveryhodné služby 18.03.2024 18.03.2024 doba neurčitá Nases
Energie2 a.s., Bratislava Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1113076 Energia 10.4.2024 15.4.2024 31.12.2024 Zmluva_EE_Základná škola, Pohraničná 9, Komárno
Mesto Komárno Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb ochrany objektu poplachový systém 15.04.2024 15.4.2024   D Mestská polícia
Nases, Bratislava Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu č. RA-SNCA/20208815, Potvrdenie o vydaní MC a jeho odovzdaní používateľovi Mandátny certifikát 25.03.2024 24.04.2024 18.04.2028 Zmluva Mandátny certifikát
1st Class Agency, s.r.o., Bratislava Zmluva o vyplatení Príspevku na realizáciu OK 25. ročníka turnaja McDonald´s Cup 2023/24 OK McDonald´s Cup 19.04.2024 29.04.2024 13.06.2024 McDonald´s Cup
Podunajské múzeum Komárno Dohoda o stanovení paušálneho vstupného uzatvorená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách paušálne vstupné 27.05.2024 28.5.2024 27.05.2025 Múzeum