Objednávky 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktúry 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmluvy 2022

Partner

Zmluva

Predmet

Uzavretá

Zverejnená

Účinná

Platná do

PDF

SPP, a.s.

Bratislava

Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu zo dňa 1.1.2015

nový odberateľ

13.01.2022

13.01.2022

1.1.2022

doba neurčitá

SPP D

ZUŠ – MAI

Komárno

Zmluva o nájme nebytových priestorov

prenájom učební

13.1.2022

13.1.2022

14.1.2022

14.1.2027

ZUŠ