Objednávky 2022

Obj. 01 2022

Obj. 02 2022

Obj. 03 2022

Obj. 04 2022

Obj. 05 2022

Obj. 06 2022

Obj. 07 2022

Obj. 08 2022

Obj. 09 2022

Obj. 10 2022

Obj. 11 2022

Obj. 12 2022

Obj. 2022

Faktúry 2022

Fa 01 2022

Fa 02 2022

Fa 03 2022

Fa 04 2022

Fa 05 2022

Fa 06 2022

Fa 07 2022

Fa 08 2022

Fa 09 2022

Fa 10 2022

Fa 11 2022

Fa 12 2022

Fa 2022

Zmluvy 2022

Partner

Zmluva

Predmet

Uzavretá

Zverejnená

Účinná

Platná do

PDF

SPP, a.s.

Bratislava

Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu zo dňa 1.1.2015

nový odberateľ

13.01.2022

13.01.2022

1.1.2022

doba neurčitá

SPP D

ZUŠ – MAI

Komárno

Zmluva o nájme nebytových priestorov

prenájom učební

13.1.2022

13.1.2022

14.1.2022

14.1.2027

ZUŠ

Capoiera Komárno OZ

ZoN 02/2022

prenájom telocvične

27.01.2022

27.01.2022

28.01.2022

30.01.2022

ZoN 02

MPC Bratislava

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_635

zmena čísla účtov

01.02.2022

01.02.2022

02.02.2022

31.08.2022

D1 PoP

Espik Group s.r.o. Orlov

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu

úprava nastavenia množstva a ceny vývozu

25.02.2022

25.02.2022

26.02.2022

Doba neurčitá

D Espik

Twistovo s.r.o. Bratislava

Zmluva o obstaraní pobytu

ŠvP Trenčianska Teplá

22.02.2022

28.02.2022

20.06.2022

24.06.2022

Twistovo

CEEV Živica Zvolen

Zmluva o spolupráci

Voda pre budúcnosť 2022

01.03.2022

02.03.2022

04.03.2022

12.12.2022

Voda pre budúcnosť

Capoiera Komárno OZ

ZoN 03/2022

prenájom

22.03.2022

22.03.2022

25.03.2022

27.03.2022

ZoN 03

Podunajské múzeum v Komárne

Dohoda o stanovení paušálneho vstupného na rok 2022

paušálne vstupné

23.03.2022

23.03.2022

24.03.2022

24.03.2023

Muzeum

Green Foundation, nadácia, Bratislava Darovacia zmluva vzdelávací program Roots&Shoots Slovakia 12.04.2022 12.04.2022 13.04.2022 12.04.2023

DZ Green Foundation, nadácia

1st Cass Agency s.r.o., Bratislava

Zmluva o vyplatení Príspevku na realizáciu okresného kola 23. ročníka turnaja McDonald´s Cup 2021/2022

OK školského futbalového turnaja  McDonald´s Cup

25.04.2022

29.04.2022

30.04.2022

31.08.2022

McDonald´s Cup

Komensky, s.r.o., Košicie

Dodatok č. DBK/18/06/0384 k Zmluve o poskytovaní služby č. VK/09/10/072

Bezkriedy Plus

18.05.2022

18.05.2022

19.05.2022

 

dodatok Komensky

NA programu E+

Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s jedným prijímateľom v rámci programu Erasmus+

Zavolať učiacich sa do učenia pomocou metódy CLIL

 

 

 

 

2022-1-SK01-KA122-SCH-000074839_final

Zuzana Hajmássy – Bambi klub

Zmluva o poskytovaní stravovania

stravovanie

 

 

 

 

Zmluva o poskytovaní stravovania č. 01 2022

MŠ Reformovanej kresťanskej cirkvi s VJM

Zmluva o poskytovaní stravovania

stravovanie

 

 

 

 

Zmluva o poskytovaní stravovania č. 02 2022

Timoteus n.o.

Zmluva o poskytovaní stravovania

stravovanie

 

 

 

 

Zmluva o poskytovaní stravovania č. 03 2022

Capoiera Komárno

Zmluva o poskytovaní stravovania

stravovanie

 

 

 

 

Zmluva o poskytovaní stravovania č. 04 2022

Mesto Komárno

Zmluva o poskytovaní stravovania

stravovanie

 

 

 

 

Zmluva o poskytovaní stravovania č. 578 2022

MPC Bratislava

Dodatok č. 2 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_635

Asistenti učiteľa

 

 

 

 

Dodatok č.2 k zmluve o vzájomnej spolupráci_2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_635

KOMVaK Komárno

Zmluva o dielo

Odstránenie havarijného stavu vnútorného vodovodného potrubia

 

 

 

 

Odstránenie havarijného stavu vnútorného vodovodného potrubia

TJ Step

ZoN 04/2022

prenájom

22.08.2022

  05.09.2022

30.06.2023

ZoN 04

Kuniček P.

ZoN 05/2022

prenájom

22.08.2022

  05.09.2022

30.06.2023

ZoN 05

Varga A.

ZoN 06/2022

prenájom

22.08.2022

  05.09.2022

30.06.2023

ZoN 06

Volejbalový klub Spartak

ZoN 07/2022

prenájom

22.08.2022

  05.09.2022

30.06.2023

ZoN 07

Vörös I.

ZoN 08/2022

prenájom

22.08.2022

 

05.09.2022

30.06.2023

ZoN 08

OZ Capoeira

ZoN 09/2022

prenájom

22.08.2022

 

05.09.2022

31.08.2023

ZoN 09

Ing.Július Beke- Mäso-údeniny

Rámcová dohoda č. 1/2022

Mäso a mäsové výrobky

18.08.2022

 

01.09.2022

31.08.2023

Príloha k Rámcovej dohode č. 1_2022

_Kópia cenovej ponuky Rámcová dohoda 1_2022 final_zverejnenie

Lilla Púchovská – LILLA

Rámcová dohoda č. 2/2022

Ovocie a zelenina

31.08.2022

 

01.09.2022

31.08.2023

Príloha č. 1 k RD č. 2_2022_Kópia cenovej ponuky predávajúceho Rámcová dohoda 2_2022 Ovocie a zelenina_finál

Green Foundation, nadácia

Memorandum o spolupráci

Roots&Shoots

2022/2023

14.09.2022

 

15.9.2022

31.08.2023

Green Foundation

Mirkom Plus s.r.o. Marcelová

Dodatok č. 2 k RD 6/2021

Mrazené výrobky

14.09.2022

 

 

29.08.2023

Dodatok č_2 k Rámcovej dohode 6_2021 Mrazené výrobky

Príloha č. 1 Mrazené výrobky – zadanie – Dodatok č. 2

Greguš V.

ZoN 10/2022

prenájom

23.09.2022

 

01.10.2022

30.06.2023

ZoN 10

CK Slniečko

Zmluva o zájazde

ŠvP

23.09.2022

 

24.04.2023

28.04.2023

CK

Rajo s.r.o.

Kúpna zmluva

šk. mliečny program

06.09.2022

 

 

doba neurčitá

Rajo

EDI Slovensko o.z.

Zmluva o spolupráci

prevenčný program

17.10.2022

 

 

17.10.2023

EDI Slovensko o.z.

Slovenský futbalový zväz

Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečení projektu

Dajme spolu gól

12.10.2022

 

 

30.06.2023

DSG

ÚPSVaR Komárno

Dohoda č. 22/14/010/32

aktivačná činnosť

07.11.2022

 

 

31.12.2023

ÚPSVaR

Citrón s.r.o. Bratislava

Zmluva o spolupráci

poradenstvo v oblasti energetiky

11.11.2022

 

 

11.11.2025

Citrón