Objednávky 2022

Obj. 01 2022

Obj. 02 2022

Obj. 03 2022

Obj. 04 2022

Obj. 05 2022

 

 

 

 

 

 

 

Faktúry 2022

Fa 01 2022

Fa 02 2022

Fa 03 2022

Fa 04 2022

Fa 05 2022

 

 

 

 

 

 

 

Zmluvy 2022

Partner

Zmluva

Predmet

Uzavretá

Zverejnená

Účinná

Platná do

PDF

SPP, a.s.

Bratislava

Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu zo dňa 1.1.2015

nový odberateľ

13.01.2022

13.01.2022

1.1.2022

doba neurčitá

SPP D

ZUŠ – MAI

Komárno

Zmluva o nájme nebytových priestorov

prenájom učební

13.1.2022

13.1.2022

14.1.2022

14.1.2027

ZUŠ

Capoiera Komárno OZ

ZoN 02/2022

prenájom telocvične

27.01.2022

27.01.2022

28.01.2022

30.01.2022

ZoN 02

MPC Bratislava

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_635

zmena čísla účtov

01.02.2022

01.02.2022

02.02.2022

31.08.2022

D1 PoP

Espik Group s.r.o. Orlov

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu

úprava nastavenia množstva a ceny vývozu

25.02.2022

25.02.2022

26.02.2022

Doba neurčitá

D Espik

Twistovo s.r.o. Bratislava

Zmluva o obstaraní pobytu

ŠvP Trenčianska Teplá

22.02.2022

28.02.2022

20.06.2022

24.06.2022

Twistovo

CEEV Živica Zvolen

Zmluva o spolupráci

Voda pre budúcnosť 2022

01.03.2022

02.03.2022

04.03.2022

12.12.2022

Voda pre budúcnosť

Capoiera Komárno OZ

ZoN 03/2022

prenájom

22.03.2022

22.03.2022

25.03.2022

27.03.2022

ZoN 03

Podunajské múzeum v Komárne

Dohoda o stanovení paušálneho vstupného na rok 2022

paušálne vstupné

23.03.2022

23.03.2022

24.03.2022

24.03.2023

Muzeum

Green Foundation, nadácia, Bratislava Darovacia zmluva vzdelávací program Roots&Shoots Slovakia 12.04.2022 12.04.2022 13.04.2022 12.04.2023

DZ Green Foundation, nadácia

1st Cass Agency s.r.o., Bratislava

Zmluva o vyplatení Príspevku na realizáciu okresného kola 23. ročníka turnaja McDonald´s Cup 2021/2022

OK školského futbalového turnaja  McDonald´s Cup

25.04.2022

29.04.2022

30.04.2022

31.08.2022

McDonald´s Cup

Komensky, s.r.o., Košicie

Dodatok č. DBK/18/06/0384 k Zmluve o poskytovaní služby č. VK/09/10/072

Bezkriedy Plus

18.05.2022

18.05.2022

19.05.2022

 

dodatok Komensky