Objednávky 2021

 Obj. 01 2021  Obj. 04 2021 Obj. 07 2021 Obj. 10 2021
Obj. 02 2021  Obj. 05 2021 Obj. 08 2021 Obj. 11 2021
 Obj. 03 2021  Obj. 06 2021 Obj. 09 2021 Obj. 12 2021

Obj. 2021

Faktúry 2021

 Fa 01 2021  Fa 04 2021 Fa 07 2021 Fa 10 2021
 Fa 02 2021  Fa 05 2021 Fa 08 2021 Fa 11 2021
 Fa 03 2021  Fa 06 2021 Fa 09 2021 Fa 12 2021

Fa 2021

Zmluvy 2021

Partner Zmluva Predmet Uzavretá Zverejnená Účinná Platná do PDF
 PcProfi s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb ALF 11.02.2021 12.02.2021  13.02.2021  doba neurčitá  PcProfi
 CEEV Živica Zmluva o vzájomnej spolupráci  Školy v „oute“ 2021 28.02.2021 28.02.2021 01.03.2021 31.12.2021 Živica 
 Slovak Telekom, a.s. Kúpna zmluva Telefón – Speedphone 11 white  04.05.2021 04.05.2021 05.05.2021    ST
 Podunajské múzeum v KN Dodatok č. 1 k zmluve zo dňa 18.02.2020 Paušálne vstupné 11.05.2021 11.05.2021  12.05.2021  26.02.2022  D Múzeum
 TJ Step Komárno Dodatok č. 1 k ZoN 04/2020 nájom 16.04.2021 17.04.2021 19.04.2021 30.06.2021 D 04 2020
 P. K.  ZoN 01/2021 nájom 24.05.2021  24.05.2021  25.05.2021  30.06.2021  ZoN 01
 Komensky s.r.o. Dodatok č. ZK01/VK/09/10/072  Zborovňa komplet 01.06.2021 01.06.2021 02.06.2021 doba neurčitá  D Komensky
 Capoiera Komárno OZ ZoN 02/2021 nájom  21.06.2021 21.06.2021  25.06.2021  27.06.2021  ZoN 02
 MŠ Reformovanej kresťanskej cirkvi s VJM Zmluva o poskytovaní stravovania č. 02/2021  stravovanie   21.06.2021  22.06.2021  19.07.2021  23.07.2021  ZoPS 02
 Timoterus – n.o.  Zmluva o poskytovaní stravovania č. 03/2021   stravovanie  21.06.2021  22.06.2021  19.07.2021  23.07.2021  ZoPS 03
 Volejbalový klub Spartak Dodatok č. 2 k ZoN 07/2020 nájom 28.06.2021 30.06.2021 01.07.2021 31.08.2021  Dodatok 2
 Z.Hajmássy – Bambi Klub  Zmluva o poskytovaní stravovania č. 01/2021  stravovanie  06.07.2021  08.07.2021  19.07.2021  23.07.2021  ZoPS 01
 OVD-ovocinárske družstvo Rámcová zmluva č. 058/2021  Školské ovocie a zelenina 12.7.2021 13.7.2021 01.09.2021 30.06.2022 OVD 
 Green Foundation Memorandum o spolupráci  Roots&Shoots Slovakia 09.7.2021  15.7.2021  01.09.2021  30.06.2022  Green Foundation
 Mesto Komárno Zmluva o poskytovaní stravovania stravovanie 19.07.2021  19.7.2021 19.7.2021  23.7.2021 Strava Kn 
 Darton s.r.o. Zmluva o dielo č. 1/2021 VO1 Oprava ihriska 22.7.2021  23.7.2021  24.7.2021  30.9.2021  ZMLUVA O DIELO č. 1_2021
 Lilla Púchovská – LILLA  Rámcová dohoda č. 1/2021  VO2 Ovocie a zelenina  17.08.2021 31.08.2021  01.09.2021 31.08.2022  RD 1
 C.B.C.G. s.r.o.  Rámcová dohoda č. 2/2021  VO3 Chlieb a pečivo  25.08.2021 31.08.2021  01.09.2021 31.08.2024  RD 2
 MABONEX s.r.o.  Rámcová dohoda č. 3/2021  VO4 Základné potraviny 30.08.2021 31.08.2021 01.09.2021  31.08.2023  RD 3
 Ing. J. Beke – Mäso-údeniny  Rámcová dohoda č. 4/2021  VO5 Mäso a mäsové výrobky  30.08.2021  31.08.2021  01.09.2021  31.08.2022  RD 4
  MABONEX s.r.o.  Rámcová dohoda č. 5/2021  VO6  Mlieko a mliečne výrobky  30.08.2021  31.08.2021  01.09.2021  31.08.2023  RD 5
MIRKOM PLUS s.r.o.  Rámcová dohoda č. 6/2021  VO7 Mrazené výrobky  30.08.2021 31.08.2021  01.09.2021  31.08.2023  RD 6
TJ Step Komárno ZoN 03/2021 Nájom 02.09.2021 03.09.2021 06.09.2021 30.06.2021 ZoN 03
P.K. ZoN 04/2021 Nájom 02.09.2021 03.09.2021 06.09.2021 30.06.2021 ZoN 04
Volejbalový klub Spartak ZoN 05/2021 Nájom 02.09.2021 03.09.2021 06.09.2021 30.06.2021 ZoN 05
A.V. ZoN 06/2021 Nájom 02.09.2021 03.09.2021 06.09.2021 30.06.2021 ZoN 06
ZUŠ Komárno Dohoda o spolupráci prenájom 01.09.2021 01.09.2021 02.09.2021 30.06.2022 ZUŠ
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Zmluva o spolupráci Biela pastelka 16.09.2021 17.09.2021 24.09.2021 30.09.2021 Biela pastelka
PK-Krtkovanie Senec Zmluva o dielo čistenie lapača tukov 16.09.2021 17.09.2021 30.11.2021 20.05.2023 krtkovanie
ČSOB a.s.           

Bratislava

Zmluvy o bežnom účte účty v banke 21.09.2021 21.09.2021 22.09.2021 doba neurčitá ČSOB
Slov.futbalový zväz Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci Dajme spolu gól 27.09.2021 28.09.2021 01.10.2021 30.06.2022 Futbal
ŠK Handball Zlatná na Ostrove Dohoda o spolupráci Hádzaná 30.09.2021 30.09.2021 01.10.2021 30.06.2021 Handball
Emba Services, s.r.o., Komárno Dodatok č. 1 zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby 30.09.2021 14.10.2021 01.01.2021 doba neurčitá Emba D
I. V. ZoN 07/2021 Nájom 03.11.2021 03.11.2021 04.11.2021 30.06.2022 ZoN 07
RZ pri ZŠ Darovacia zmluva č. 2/2021 dar 04.04.2021 04.04.2021 05.202021   DZ 02
RZ pri ZŠ Darovacia zmluva č. 1/2021 dar 15.11.2021 15.11.2021 16.11.2021   DZ 01
ÚPSVaR Komárno Dohoda č. 21/14/010/30 aplikácia §10 zákona č. 417/2013 16.11.2021 16.11.2021 17.11.2021 31.12.2022 ÚPSVaR
Mesto Komárno Dodatok k zmluve o výpožičke prístavba MŠ 25.11.2021 25.11.2021 26.11.2021 31.08.2022 MK D
DOXX-Stravné lístky, s.r.o., Žilina Zmluva o zabezpečení benefitných poukážok Benefitné poukážky 29.11.2021 29.11.2021 30.11.2021 doba neurčitá Doxx BP
SPP a.s., Bratislava Zmluva o dodávke plynu plyn 08.12.2021 08.12.2021 01.01.2021 31.12.2024 SPP
Tibor Bögi, Komárno Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní serverových služieb serverové služby 09.12.2021 09.12.2021 01.01.2021 doba neurčitá Bogi
Calor s.r.o.  

Komárno

Zmluva o dodávke a odbere tepla dodávka tepla 21.12.2021 22.12.2021 01.01.2022 doba neurčitá Calor teplo
Calor s.r.o.  

Komárno

Nájomná zmluva nájom súboru hnuteľných vecí využívaný na výrobu a rozvod tepla 21.12.2021 22.12.2021 01.01.2022 31.12.2024 Calor nájom
C.B. ZoN 08/2021 nájom 27.12.2021 31.12.2021 01.01.2022 31.12.2022 ZoN 08