Objednávky 2021

 Obj. 01 2021      
 Obj. 02 2021      
 Obj. 03 2021      

 

Faktúry 2021

 Fa 01 2021      
 Fa 02 2021      
 Fa 03 2021      

 

Zmluvy 2021

Partner Zmluva Predmet Uzavretá Zverejnená Účinná Platná do PDF
 PcProfi s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb ALF 11.02.2021 12.02.2021  13.02.2021  doba neurčitá  PcProfi
 CEEV Živica Zmluva o vzájomnej spolupráci  Školy v „oute“ 2021 28.02.2021 28.02.2021 01.03.2021 31.12.2021 Živica