Objednávky 2021

 Obj. 01 2021  Obj. 04 2021    
Obj. 02 2021  Obj. 05 2021    
 Obj. 03 2021  Obj. 06 2021    

 

Faktúry 2021

 Fa 01 2021  Fa 04 2021    
 Fa 02 2021  Fa 05 2021    
 Fa 03 2021  Fa 06 2021    

 

Zmluvy 2021

Partner Zmluva Predmet Uzavretá Zverejnená Účinná Platná do PDF
 PcProfi s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb ALF 11.02.2021 12.02.2021  13.02.2021  doba neurčitá  PcProfi
 CEEV Živica Zmluva o vzájomnej spolupráci  Školy v „oute“ 2021 28.02.2021 28.02.2021 01.03.2021 31.12.2021 Živica 
 Slovak Telekom, a.s. Kúpna zmluva Telefón – Speedphone 11 white  04.05.2021 04.05.2021 05.05.2021    ST
 Podunajské múzeum v KN Dodatok č. 1 k zmluve zo dňa 18.02.2020 Paušálne vstupné 11.05.2021 11.05.2021  12.05.2021  26.02.2022  D Múzeum
 TJ Step Komárno Dodatok č. 1 k ZoN 04/2020 nájom 16.04.2021 17.04.2021 19.04.2021 30.06.2021 D 04 2020
 P. K.  ZoN 01/2021 nájom 24.05.2021  24.05.2021  25.05.2021  30.06.2021  ZoN 01
 Komensky s.r.o. Dodatok č. ZK01/VK/09/10/072  Zborovňa komplet 01.06.2021 01.06.2021 02.06.2021 doba neurčitá  D Komensky
 Capoiera Komárno OZ ZoN 02/2021 nájom  21.06.2021 21.06.2021  25.06.2021  27.06.2021  ZoN 02
 MŠ Reformovanej kresťanskej cirkvi s VJM Zmluva o poskytovaní stravovania č. 02/2021  stravovanie   21.06.2021  22.06.2021  19.07.2021  23.07.2021  ZoPS 02
 Timoterus – n.o.  Zmluva o poskytovaní stravovania č. 03/2021   stravovanie  21.06.2021  22.06.2021  19.07.2021  23.07.2021  ZoPS 03
 Volejbalový klub Spartak Dodatok č. 2 k ZoN 07/2020 nájom 28.06.2021 30.06.2021 01.07.2021 31.08.2021  Dodatok 2
 Z.Hajmássy – Bambi Klub  Zmluva o poskytovaní stravovania č. 01/2021  stravovanie  06.07.2021  08.07.2021  19.07.2021  23.07.2021  ZoPS 01
 OVD-ovocinárske družstvo Rámcová zmluva č. 058/2021  Školské ovocie a zelenina 12.7.2021 13.7.2021 01.09.2021 30.06.2022 OVD 
 Green Foundation Memorandum o spolupráci  Roots&Shoots Slovakia 09.7.2021  15.7.2021  01.09.2021  30.06.2022  Green Foundation
 Mesto Komárno Zmluva o poskytovaní stravovania stravovanie 19.07.2021  19.7.2021 19.7.2021  23.7.2021 Strava Kn 
 Darton s.r.o. Zmluva o dielo č. 1/2021 Oprava ihriska 22.7.2021  23.7.2021  24.7.2021  30.9.2021  ZMLUVA O DIELO č. 1_2021