Objednávky 2023

Obj. 1 2023 Obj. 2 2023 Obj. 3 2023
Obj. 4 2023 Obj. 5. 2023 Obj. 6 2023
Obj. 7 2023 Obj. 8 2023 Obj. 9 2023
Obj. 10 2023 Obj. 11 2023 Obj. 12 2023

 

Faktúry 2023

Fa 01 2023 Fa 02 2023 Fa 03 2023
Fa 04 2023 Fa 05 2023 Fa 06 2023
Fa 07 2023 Fa 08 2023 Fa 09 2023
Fa 10 2023 Fa 11 2023 Fa 12 2023

 

Zmluvy 2023

Partner  Zmluva Predmet  Uzavretá Zverejnená Platná do PDF
Slovak Telekom a.s., Bratislava Zmluva o poskytovaní verejných služieb Prenos čísla v mobilnej verejne sieti 30.01.2023 30.01.2023 doba neurčitá Slovak Telekom
Podunajské múzeum v Komárne Dohoda o stanovení paušálneho vstupného paušálne vstupné na všetky expozície 14.02.2023 14.02.2023 14.02.2024 Múzeum
NN Tatry Sympatia, d.d.s. a.s. Zamestnávateľská zmluva DDS príspevok zamestnávateľa 16.02.2023 16.02.2023 doba neurčitá NN 1

NN Doplnenie údajov

UNIQA d.d.s. a.s Zamestnávateľská zmluva DDS príspevok zamestnávateľa 16.02.2023 16.02.2023 doba neurčitá Uniqa 1
Lilla Púchovská – Lilla Dodatok č. 1 k RD č. 2/2022 Ovocie a zelenina 27.02.2023 27.02.2023 30.06.2023 Dodatok č. 1 k RD č. 2 2022
Ing. Július Beke – Mäso-údeniny Dodatok č. 1 k RD č. 1/2022 Mäso a mäsové výrobky 15.03.2023 15.03.2023 doba neurčitá D príloha Dodatok č.1
1st Class Agency s.r.o. Zmluva o vyplatení Príspevku na realizáciu okresného kola 24. ročníka turnaja McDonald´s Cup 2022/2023 Okresné kolo McDonald´s Cup 04.04.2023

 

05.04.2023 31.08.2023 McDonald´s Cup
Mesto Komárno Zmluva o poskytovaní stravovania č. 553/2023 strava prijímateľom sociálnej služby 13.06.2023 14.06.2023

 

14.7.2023 Mesto Komárno
MŠ Ref.kresť.cirkvi s VJM Komárno Zmluva o poskytovaní stravovania č. 02/2023 strava deťom 27.06.2023 28.06.2023 14.7.2023 02 2023
TIMOTEUS n.o. Komárno Zmluva o poskytovaní stravovania č. 03/2023 strava deťom 16.06.2023 28.06.2023 14.7.2023 03 2023
Mesto Komárno Darovacia zmluva  darovanie drobného majetku do ŠJ 21.06.2023 28.06.2023   Darovacia zmluva Msú
Zuzana Hajmássy – Bambi klub Zmluva o poskytovaní stravovania č. 01/2023 strava deťom 30.06.2023 30.06.2023 14.06.2023 01 2023
ZUŠ – MAI Komárno Zmluva o nájme nebytových priestorov č. ZoN – 01/2023 prenájom 06.07.2023 06.07.2023 30.06.2024 ZUŠ
PK-krtkovanie Senec Zmluva o dielo čistenie lapača tukov     30.05.2025 Krtkovanie
VK Spartak UJS Komárno Zmluva o nájme nebytových priestorov č. ZoN – 02/2023 prenájom 26.07.2023 31.7.2023 31.5.2024 Spartak
Arnold Varga Zmluva o nájme nebytových priestorov č. ZoN – 03/2023 prenájom 24.08.2023 24.08.2023 30.06.2024 ZoN 03
NIVAM Zmluva č. 2023_KGR_POP3Z_PKPO_302 projekt POP3 14.08.2023 24.08.2023 31.08.2024 Zmluva_o_spolupráci_návrh POP3 NIVAM
István Vörös Zmluva o nájme nebytových priestorov č. ZoN – 04/2023 prenájom 25.08.2023 25.08.2023 31.08.2024 ZoN 04
Peter Kuniček Zmluva o nájme nebytových priestorov č. ZoN – 05/2023 prenájom 25.08.2023 25.08.2023 30.06.2024 ZoN 05
OVD-ovocinárske družstvo Dvory nad Žitavou Rámcová zmluva č. 058/2023 Školské ovocie a zelenina 25.08.2023 25.08.2023 30.06.2024 OVD
TJ Step Komárno Zmluva o nájme nebytových priestorov č. ZoN – 06/2023 prenájom 28.08.2023 28.08.2023 30.06.2024 ZoN 06
Caopiera Komárno – OZ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. ZoN – 07/2023,

Dodatok č. 1

prenájom 28.08.2023 28.08.2023 31.08.2024 ZoN 07

D ZoN 07

Espik Group s.r.o., Orlov Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu č. SZ2023/NR1073 odvoz kuchynského odpadu 30.8.2023 30.08.2023 doba neurčitá Zmluva_Espik
Lilla Púchovská – Lilla, Radvaň nad Dunajom Rámocová zmluva na dodávku tovaru č. ŠJ_04/VO2023 Čerstvé ovocie a zelenina 28.08.2023 30.08.2023 31.08.2024 Zmluva_Ovocie a zelenina_Púchovská

Príloha č. 1 k Zmluve Púchovská

Mabonex Slovakia s.r.o. Piešťany Rámocová zmluva na dodávku tovaru č. ŠJ_03/VO2023 Mlieko a mliečne výrobky, Základné potraviny 28.08.2023 30.08.2023 31.08.2024 Zmluva_Mlieko, mliečne výrobky_Základné potraviny_Mabonex(1)

Príloha č. 1 k Zmluve Mabonex

Ing. Július Beke – Mäso-údeniny, Komárno Rámocová zmluva na dodávku tovaru č. ŠJ_01/VO2023 Mäso a mäsové výrobky 28.08.2023 29.08.2023 31.08.2024 Zmluva_Mäso a mäsové výrobky_Beke

Príloha č. 1 k Zmluve Beke

Miroslav Námesný Zmluva o nájme nebytových priestorov č. ZoN – 08/2023 prenájom 30.08.2023 31.08.2023 30.06.2024 ZoN 08
BC Komárno Zmluva o nájme nebytových priestorov č. ZoN – 09/2023 prenájom 31.08.2023 31.08.2023 30.06.2023 ZoN 09
Mirkom Plus s.r.o., Marcelová Rámocová zmluva na dodávku tovaru č. ŠJ_02/VO2023 Mrazené výrobky 31.08.2023 31.08.2023 31.08.2024 Zmluva_Mrazené potraviny_MirkomPlus

Príloha č. 1 k Zmluve MirkomPlus

PK-Krtkovanie s.r.o., Senec Zmluva o dielo Čistenie lapača tukov 04.09.2023 04.09.2023 30.05.2025 PK-Krtkovanie
Kabátová Andrea Príkazná zmluva o poskytovaní odbornej pomoci pri verejnom obstarávaní VO potraviny 10.07.2023 13.08.2023   Príkazná_zmluva_VO
Veselá Sovička OZ Komárno Zmluva o nájme nebytových priestorov č. ZoN – 10/2023 prenájom 13.09.2023 13.08.2023 30.06.2024 ZoN 10
Eva Vaninová Komárno Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní účtovníckych služieb účtovníctvo 19.19.2023 19.19.2023 31.05.2026 D2 Vaninová
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Zmluva o spolupráci pri usporiadaní verejnej zbierky Biela pastelka 2023 Biela pastelka 21.09.2023 21.09.2023 30.9.2023 Biela pastelka
Bgnet s.r.o. Komárno Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2023 komplexná prevádzka informačného systému a správy siete 27.09.2023 27.09.2023 doba neurčitá BGnet
Športový Klub Handball Zlatná na Ostrove Dohoda Hádzaná 29.09.2023 29.09.2023 30.06.2024 Hádzaná
Kabátová Andrea Príkazná zmluva o poskytovaní odbornej pomoci pri verejnom obstarávaní Rekonštrukcia strechy telocvične 25.09.2023 03.10.2023   Príkazná_zmluva
Inštitút pre aktívne občianstvo, Dunajská Lužná

 

Dohoda o vzájomnej spolupráci pri účasti školy v programe „Školy,ktoré menia svet pre MŠ a 1. stupeň ZŠ“ program „Školy,ktoré menia svet pre MŠ a 1. stupeň ZŠ“ 19.09.2023 04.10.2023 12.7.2024 Školy, ktoré menia svet
Darton s.r.o. Komárno Zmluva o dielo č. 7/2023 Rekonštrukcia strechy telocvične 12.10.2023 12.10.2023 15.12.2023 Darton
C-Service s.r.o., Komárno Zmluva o prenájme kopírovacieho stroja kopírovací stroj 28.09.2023 16.10.2023 doba neurčitá C-Service
Slovenský futbalový zväz, Bratislava Dodatok č. 3 k zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu „Dajme spolu gól“ Dajme spolu gól 2023/2024 06.10.2023 17.10.2023 31.08.2024 D3 DSG
Mgr. Renáta Bugová-Interakcia, Komárno Zmluva o nájme nebytových priestorov č. ZoN – 09/2023 prenájom 25.10.2023 25.10.2023 30.06.2024 ZoN 11
ÚPSVaR Komárno Dohoda č. 23/14/010/52 aplikácia §10 zákona č. 417/2013 27.11.2023 27.11.2023 31.12.2024 Dohoda č. 231401052
SmartBooks, a.s. Žilina Zmluva o prenájme softvéru a Licenčná zmluva softvér SmartBooks 06.12.2023 07.12.2023 31.01.2025 SmartBooks