Základná škola Pohraničná

vás pozýva

Ponuka krúžkov v šk.r. 2023/24

Rozpis nájdete v sekcii: O nás - krúžky

Najnovšie oznamy

Pre kompletné zobrazenie kliknite na požadovaný oznam

1. novembra 2023

Slávnostné stretnutie

Slávnostné stretnutie pri príležitosti 130. výročia založenia našej školy pozostávalo z pestrého a bohatého galaprogramu v Dome Matice slovenskej a slávnostnej recepcie pre pozvaných hostí: predstaviteľov […]
1. novembra 2023

Obuli sme si študentské topánky a vykročili do sveta…

Sme ostrieľanejšie, sme motivovanejšie, sme pripravené zavolať učiacich sa do učenia pomocou metódy Clil! Naše štúdium na zahraničných medzinárodných školách je za nami. Dva týždne intenzívneho […]
30. októbra 2023

Školy, ktoré menia svet

Naša škola sa v školskom roku 2023/2024 zapojila do programu Školy, ktoré menia svet, ktorého cieľom je ponúknuť učiteľom konkrétne aktivity na podporu a rozvoj dôležitých občianskych zručností […]
7. októbra 2023

Zavolať učiacich sa do učenia pomocou metódy CLIL

Základná škola Ulica pohraničná 9, Komárno realizuje projekt: Názov projektu: Call learners into learning CLIL- Zavolať učiacich sa do učenia pomocou metódy CLIL Program: ERASMUS + […]
button (5)


Prečo je ZŠ Pohraničná tou najlepšou voľbou pre Vaše dieťa?

technologia1

Najnovšie technológie


- všetky triedy sú vybavené dataprojektorom a notebookom - s pripojením na internet
- prírodovedné laboratórium
- učebňa Legorobotiky
- učebňa výpočtovej techniky
- Hudobný salónik
- Výtvarný ateliér
- Babičkina kuchynka
- Knižnica Ľudovíta Štúra
- veľká telocvičňa
- zrekonštruovaná malá telocvičňa
- nová Fitmiestnosť
- spoločenská a relaxačná miestnosť

Naša vízia


Veríme, že vzdelanie rozširuje možnosti vytvárať ľudské osudy. Otvorené spoločenstvo žiakov, učiteľov a rodičov, ktorého hlavným poslaním je poskytovať výchovu a vzdelanie, a tak vychovávať žiakov ako harmonicky rozvinuté osobnosti, schopné uplatniť sa v spoločnosti..


Viac o nás

Škola s dlhoročnou tradíciou , zameraná na rozvíjanie tvorivého a samostatného prístupu žiakov, ktorá ich pripravuje na úspešný život.

Škola rodinného typu , s individuálnym prístupom ku každej rodine a každému žiakovi. Vedenie školy podporuje snahu učiteľov o osobitý a priateľský vzťah s každým žiakom.

Škola pre všetkých , poskytujúca starostlivosť nielen bežným, ale aj nadaným, integrovaným žiakom, žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Moderná a alternatívna škola , poskytujúca vzdelanie v súlade s európskymi trendmi, smerujúc k spokojnosti žiaka, rodiča i spoločnosti.

Viac o nás

Kde nás nájdete

Adresa školy

  • Základná škola Ul. pohraničná 9 945 01 Komárno
 
Telefón

035 / 7701 793

0905290444