Základná škola Pohraničná

Darujte 2% z daní našej škole

Vážení rodičia, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces
na škole darovaním 2% z dane!
Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov
neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie.
Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu.
Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu
v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.
Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! vyhlasenie_dve_percenta_2024

NAŠE PRIORITY

Otvárame športovú triedu

Najnovšie oznamy

Pre kompletné zobrazenie kliknite na požadovaný oznam

2. apríla 2024

S Lesmírom o medveďoch

O Medveďovi hnedom so skvelým lektorom a sprievodcom Martinom Pelešom.  Žiaci Radostnej školy sa dozvedeli  veľmi cenné informácie nielen o živote, ale aj o spolužití tohto […]
2. apríla 2024

Tím FLL u primátora

Dňa 26. marca 2024 náš tím Counter prijal pozvanie pána primátora mesta Komárno, Bélu Keszega, ktorý im vyjadril svoje uznanie a poďakovanie za dlhoročné reprezentovanie nielen […]
2. apríla 2024

1. miesto vo florbale

Na majstrovstvách okresu vo Florbale chlapcov vo Svätom Petri si náš tím vybojoval 1. miesto. Chlapci postupujú na majstrovstvá kraja. Gratulujeme! 
2. apríla 2024

Úspechy našich recitátorov

Jubilejný 70. ročník recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín odštartovali naši žiaci výborne. Obvodné kolo, ktoré sa konalo v utorok 20.2.2024 takmer úplne ovládli a zvíťazili v štyroch […]
button (5)


Prečo je ZŠ Pohraničná tou najlepšou voľbou pre Vaše dieťa?

technologia1

Najnovšie technológie


- všetky triedy sú vybavené dataprojektorom a notebookom - s pripojením na internet
- prírodovedné laboratórium
- učebňa Legorobotiky
- učebňa výpočtovej techniky
- Hudobný salónik
- Výtvarný ateliér
- Babičkina kuchynka
- Knižnica Ľudovíta Štúra
- veľká telocvičňa
- zrekonštruovaná malá telocvičňa
- nová Fitmiestnosť
- spoločenská a relaxačná miestnosť

Naša vízia


Veríme, že vzdelanie rozširuje možnosti vytvárať ľudské osudy. Otvorené spoločenstvo žiakov, učiteľov a rodičov, ktorého hlavným poslaním je poskytovať výchovu a vzdelanie, a tak vychovávať žiakov ako harmonicky rozvinuté osobnosti, schopné uplatniť sa v spoločnosti..


Viac o nás

Škola s dlhoročnou tradíciou , zameraná na rozvíjanie tvorivého a samostatného prístupu žiakov, ktorá ich pripravuje na úspešný život.

Škola rodinného typu , s individuálnym prístupom ku každej rodine a každému žiakovi. Vedenie školy podporuje snahu učiteľov o osobitý a priateľský vzťah s každým žiakom.

Škola pre všetkých , poskytujúca starostlivosť nielen bežným, ale aj nadaným, integrovaným žiakom, žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Moderná a alternatívna škola , poskytujúca vzdelanie v súlade s európskymi trendmi, smerujúc k spokojnosti žiaka, rodiča i spoločnosti.

Viac o nás

Kde nás nájdete

Adresa školy

  • Základná škola Ul. pohraničná 9 945 01 Komárno
 
Telefón

035 / 7701 793

0905290444