Základná škola Pohraničná

vás pozýva

Najnovšie oznamy

Pre kompletné zobrazenie kliknite na požadovaný oznam

15. júla 2022

Prezentácie ročníkových prác 2022 – 5.-9.

15. júla 2022

Prezentácie ročníkových prác na 1.-4.

Bohatý a pestrý výber tém, zaujímavé a nápadité spracovanie. 
9. júla 2022

Konferencia ROOTS & SHOOTS v Bratislave

Slávnostnou bodkou za celoročným  programom globálneho vzdelávania ROOTS & SHOOTS bola konferencia  v Novej Cvernovke, kde boli predstavené žiacke komunitné projekty  implementované v školskom roku 2021 […]
9. júla 2022

English star 2022

Prvým rokom sme sa ako škola zapojili do medzinárodnej anglickej súťaže English star.Na druhom stupni si vyskúšali svoje vedomosti 47 žiaci z rôznych tried a mali […]
button (5)


Prečo je ZŠ Pohraničná tou najlepšou voľbou pre Vaše dieťa?

technologia1

Najnovšie technológie


- všetky triedy sú vybavené dataprojektorom a notebookom - s pripojením na internet
- prírodovedné laboratórium
- učebňa Legorobotiky
- učebňa výpočtovej techniky
- Hudobný salónik
- Výtvarný ateliér
- Babičkina kuchynka
- Knižnica Ľudovíta Štúra
- veľká telocvičňa
- zrekonštruovaná malá telocvičňa
- nová Fitmiestnosť
- spoločenská a relaxačná miestnosť

Naša vízia


Veríme, že vzdelanie rozširuje možnosti vytvárať ľudské osudy. Otvorené spoločenstvo žiakov, učiteľov a rodičov, ktorého hlavným poslaním je poskytovať výchovu a vzdelanie, a tak vychovávať žiakov ako harmonicky rozvinuté osobnosti, schopné uplatniť sa v spoločnosti..


Viac o nás

Škola s dlhoročnou tradíciou , zameraná na rozvíjanie tvorivého a samostatného prístupu žiakov, ktorá ich pripravuje na úspešný život.

Škola rodinného typu , s individuálnym prístupom ku každej rodine a každému žiakovi. Vedenie školy podporuje snahu učiteľov o osobitý a priateľský vzťah s každým žiakom.

Škola pre všetkých , poskytujúca starostlivosť nielen bežným, ale aj nadaným, integrovaným žiakom, žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Moderná a alternatívna škola , poskytujúca vzdelanie v súlade s európskymi trendmi, smerujúc k spokojnosti žiaka, rodiča i spoločnosti.

Viac o nás

Kde nás nájdete

Adresa školy

  • Základná škola Ul. pohraničná 9 945 01 Komárno
 
Telefón

035 / 7701 793

0905290444