Základná škola Pohraničná

vás pozýva

zber jar 22 poďak

PRIDAJTE SA K NÁM!

Snímka1

Najnovšie oznamy

Pre kompletné zobrazenie kliknite na požadovaný oznam

3. mája 2022

Program Roots & Shoots

V tomto školskom roku sa rozhodol tím žiakov 8.A triedy prijať výzvu Roots & Shoots Slovakia. Koordinátorka programu Tereza Kavalírová na úvodnom stretnutí predstavila tímu program. […]
3. mája 2022

Robotická súťaž FLL 2022 – Bratislava

2. miesto za inovačný projekt získal náš tím Counter, pozostávajúci z 9 statočných žiakov. Počas niekoľkomesačnej prípravy sa stretávali každú nedeľu podvečer, aby spolu vymýšľali…Vytvorili projekt, […]
3. mája 2022

Zápis do 1. ročníka na školský rok 2022/23

31. marca 2022

Labyrint predškoláka 2022

Obľúbené dopoludnie pre škôlkárov navštívili deti z MŠ Lodná, MŠ Ekoškôlka Kapitánová, MŠ Mederčská, MŠ Eotvosa a MŠ Nová Stráž. 
button (5)


Prečo je ZŠ Pohraničná tou najlepšou voľbou pre Vaše dieťa?

technologia1

Najnovšie technológie


- všetky triedy sú vybavené dataprojektorom a notebookom - s pripojením na internet
- prírodovedné laboratórium
- učebňa Legorobotiky
- učebňa výpočtovej techniky
- Hudobný salónik
- Výtvarný ateliér
- Babičkina kuchynka
- Knižnica Ľudovíta Štúra
- veľká telocvičňa
- zrekonštruovaná malá telocvičňa
- nová Fitmiestnosť
- spoločenská a relaxačná miestnosť

Naša vízia


Veríme, že vzdelanie rozširuje možnosti vytvárať ľudské osudy. Otvorené spoločenstvo žiakov, učiteľov a rodičov, ktorého hlavným poslaním je poskytovať výchovu a vzdelanie, a tak vychovávať žiakov ako harmonicky rozvinuté osobnosti, schopné uplatniť sa v spoločnosti..


Viac o nás

Škola s dlhoročnou tradíciou , zameraná na rozvíjanie tvorivého a samostatného prístupu žiakov, ktorá ich pripravuje na úspešný život.

Škola rodinného typu , s individuálnym prístupom ku každej rodine a každému žiakovi. Vedenie školy podporuje snahu učiteľov o osobitý a priateľský vzťah s každým žiakom.

Škola pre všetkých , poskytujúca starostlivosť nielen bežným, ale aj nadaným, integrovaným žiakom, žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Moderná a alternatívna škola , poskytujúca vzdelanie v súlade s európskymi trendmi, smerujúc k spokojnosti žiaka, rodiča i spoločnosti.

Viac o nás

Kde nás nájdete

Adresa školy

  • Základná škola Ul. pohraničná 9 945 01 Komárno
 
Telefón

035 / 7701 793

0905290444