Základná škola Pohraničná

vás pozýva

Vysvedčenie dostala aj naša škola

Najnovšie oznamy

Pre kompletné zobrazenie kliknite na požadovaný oznam

18. februára 2021

Úspešní riešitelia Matematickej olympiády

Blahoželáme! Úspešnymi riešiteľmi okresného kola matematickej olympiády sa stali naši žiaci : Nela Králikova, (5.B), Jakub Hanuliak (5.B) a Ondrej Gajdáč (5.A) Žiakom ďakujeme, robia nám […]
17. februára 2021

Okresné kolo olympiády

Blahoželáme Ninke Sýkorovej z 9.A a  Antoniovi Malomovi zo 7.A , ktorí sa stali  úspešnými riešiteľmi okresného kola olympiády v anglickom jazyku .  Za prípravu ďakujeme […]
16. februára 2021

Ocenená snaha za recykláciu

Ďakujeme každému, kto nám pomáha udržiavať poriadok v našom okolí,  na našej planéte. Je dôležité, aby sa nepotrebné dostalo na správne miesto.  S Recyklohrami je naša […]
16. februára 2021

Úspechy v súťaži iBobor

V tomto školskom roku nás úspešne reprezentovali :  Ondrej Gajdáč, Richard Popovič, Nela Králiková, Stanislav Ščerba a Jakub Hanuliak, žiaci 5. roč. Naša škola sa už […]
button (5)


Prečo je ZŠ Pohraničná tou najlepšou voľbou pre Vaše dieťa?

technologia1

Najnovšie technológie


- všetky triedy sú vybavené dataprojektorom a notebookom - s pripojením na internet
- prírodovedné laboratórium
- učebňa Legorobotiky
- učebňa výpočtovej techniky
- Hudobný salónik
- Výtvarný ateliér
- Babičkina kuchynka
- Knižnica Ľudovíta Štúra
- veľká telocvičňa
- zrekonštruovaná malá telocvičňa
- nová Fitmiestnosť
- spoločenská a relaxačná miestnosť

Naša vízia


Veríme, že vzdelanie rozširuje možnosti vytvárať ľudské osudy. Otvorené spoločenstvo žiakov, učiteľov a rodičov, ktorého hlavným poslaním je poskytovať výchovu a vzdelanie, a tak vychovávať žiakov ako harmonicky rozvinuté osobnosti, schopné uplatniť sa v spoločnosti..


Viac o nás

Škola s dlhoročnou tradíciou , zameraná na rozvíjanie tvorivého a samostatného prístupu žiakov, ktorá ich pripravuje na úspešný život.

Škola rodinného typu , s individuálnym prístupom ku každej rodine a každému žiakovi. Vedenie školy podporuje snahu učiteľov o osobitý a priateľský vzťah s každým žiakom.

Škola pre všetkých , poskytujúca starostlivosť nielen bežným, ale aj nadaným, integrovaným žiakom, žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Moderná a alternatívna škola , poskytujúca vzdelanie v súlade s európskymi trendmi, smerujúc k spokojnosti žiaka, rodiča i spoločnosti.

Viac o nás

Kde nás nájdete

Adresa školy

  • Základná škola Ul. pohraničná 9 945 01 Komárno
 
Telefón

035 / 7701 793

0905290444