Základná škola Pohraničná

Naša charitatívna akcia

Darujte 2% z daní našej škole

Vážení rodičia, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces
na škole darovaním 2% z dane!
Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov
neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie.
Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu.
Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu
v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.
Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! vyhlasenie_dve_percenta_2024

NAŠE PRIORITY

Otvárame športovú triedu

Najnovšie oznamy

Pre kompletné zobrazenie kliknite na požadovaný oznam

30. mája 2024

Dorábame ekomydlo

V triedach, učebniach a školskej jedálni používame tekuté ekomydlo našej vlastnej výroby. Značku preňho navrhol Milan Bilka, žiak 5.C triedy. Dorábame ho v rámci hodín techniky, […]
23. mája 2024

Podpora mladých talentov

Dňa 7. mája 2024 sa v našej Základnej škole na Ulici pohraničná konal tretí ročník mestského kola anglickej súťaže Smart Kids pre 4. ročník komárňanských základných […]
20. mája 2024

Za čistejšie mesto – Deň Zeme 2024

Zapojili sme sa do výzvy: Vyčistime naše mesto. Prešli sme viaceré lokality a žiaľ, bolo čo zbierať. Najviac tam, kde chodia ľudia… Škoda, že niektorí zanechávajú […]
20. mája 2024

Zápis do 1. ročníka na šk. rok 2024/25

Ďakujeme rodičom našich budúcich prvákov za úspešný zápis a  prejavenú dôveru. 
button (5)


Prečo je ZŠ Pohraničná tou najlepšou voľbou pre Vaše dieťa?

technologia1

Najnovšie technológie


- všetky triedy sú vybavené dataprojektorom a notebookom - s pripojením na internet
- prírodovedné laboratórium
- učebňa Legorobotiky
- učebňa výpočtovej techniky
- Hudobný salónik
- Výtvarný ateliér
- Babičkina kuchynka
- Knižnica Ľudovíta Štúra
- veľká telocvičňa
- zrekonštruovaná malá telocvičňa
- nová Fitmiestnosť
- spoločenská a relaxačná miestnosť

Naša vízia


Veríme, že vzdelanie rozširuje možnosti vytvárať ľudské osudy. Otvorené spoločenstvo žiakov, učiteľov a rodičov, ktorého hlavným poslaním je poskytovať výchovu a vzdelanie, a tak vychovávať žiakov ako harmonicky rozvinuté osobnosti, schopné uplatniť sa v spoločnosti..


Viac o nás

Škola s dlhoročnou tradíciou , zameraná na rozvíjanie tvorivého a samostatného prístupu žiakov, ktorá ich pripravuje na úspešný život.

Škola rodinného typu , s individuálnym prístupom ku každej rodine a každému žiakovi. Vedenie školy podporuje snahu učiteľov o osobitý a priateľský vzťah s každým žiakom.

Škola pre všetkých , poskytujúca starostlivosť nielen bežným, ale aj nadaným, integrovaným žiakom, žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Moderná a alternatívna škola , poskytujúca vzdelanie v súlade s európskymi trendmi, smerujúc k spokojnosti žiaka, rodiča i spoločnosti.

Viac o nás

Kde nás nájdete

Adresa školy

  • Základná škola Ul. pohraničná 9 945 01 Komárno
 
Telefón

035 / 7701 793

0905290444