Základná škola Pohraničná

vás pozýva

UPOZORNENIE pre rodičov ŠKD

logo-SKD - kópia
Od januára 2023 sa MENÍ VÝŠKA mesačného poplatku
na 15 €/ za dieťa. Prosíme rodičov, ktorí uhradili poplatok za celý školský rok,
aby doplatok uhradili na ten istý účet .
Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu. VZN_10_2022

PRIDAJTE SA K NÁM!

Snímka1

Najnovšie oznamy

Pre kompletné zobrazenie kliknite na požadovaný oznam

17. januára 2023

Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia – Zavedenie opatrení

„Citizen science“ čiže občianska veda je zábavný a zaujímavý spôsob, ako zapojiť verejnosť do riešenia environmentálnych problémov. Naša škola je medzi prvými školami na Slovensku (je […]
17. januára 2023

Vianočný charitatívny jarmok

Naše spoločné úsilie, Vaša dobrosrdečnosť a pomoc sponzorov pri zabezpečení kapustnice a punču pomohli ku krásnej sume 920 €. Výťažok rozdelíme na zabezpečenie ľahšieho prístupu do […]
13. januára 2023

Slávnostné otvorenie ekoaltánku

  Uskutočnilo sa v predvianočnom čase, za prítomnosti pozvaných hostí, rodičov, žiakov a priateľov školy. Primátor nášho mesta pán Béla Keszegh pokrstil ekoaltánok slamou, jednou z […]
13. januára 2023

V altánku s našimi priateľmi ZPMP v Komárne

  Na počesť nášho nového miesta outdoorového vzdelávania a aktivít sme spolu s niekoľkými členmi z komárňanského ZPMPKN s ich p. riaditeľkou Mgr. Ivett Šoókiovou vyrobili […]
button (5)


Prečo je ZŠ Pohraničná tou najlepšou voľbou pre Vaše dieťa?

technologia1

Najnovšie technológie


- všetky triedy sú vybavené dataprojektorom a notebookom - s pripojením na internet
- prírodovedné laboratórium
- učebňa Legorobotiky
- učebňa výpočtovej techniky
- Hudobný salónik
- Výtvarný ateliér
- Babičkina kuchynka
- Knižnica Ľudovíta Štúra
- veľká telocvičňa
- zrekonštruovaná malá telocvičňa
- nová Fitmiestnosť
- spoločenská a relaxačná miestnosť

Naša vízia


Veríme, že vzdelanie rozširuje možnosti vytvárať ľudské osudy. Otvorené spoločenstvo žiakov, učiteľov a rodičov, ktorého hlavným poslaním je poskytovať výchovu a vzdelanie, a tak vychovávať žiakov ako harmonicky rozvinuté osobnosti, schopné uplatniť sa v spoločnosti..


Viac o nás

Škola s dlhoročnou tradíciou , zameraná na rozvíjanie tvorivého a samostatného prístupu žiakov, ktorá ich pripravuje na úspešný život.

Škola rodinného typu , s individuálnym prístupom ku každej rodine a každému žiakovi. Vedenie školy podporuje snahu učiteľov o osobitý a priateľský vzťah s každým žiakom.

Škola pre všetkých , poskytujúca starostlivosť nielen bežným, ale aj nadaným, integrovaným žiakom, žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Moderná a alternatívna škola , poskytujúca vzdelanie v súlade s európskymi trendmi, smerujúc k spokojnosti žiaka, rodiča i spoločnosti.

Viac o nás

Kde nás nájdete

Adresa školy

  • Základná škola Ul. pohraničná 9 945 01 Komárno
 
Telefón

035 / 7701 793

0905290444