Základná škola Pohraničná

vás pozýva

Pre rodičov a priateľov školy

PRIDAJTE SA K NÁM!

Snímka1

Najnovšie oznamy

Pre kompletné zobrazenie kliknite na požadovaný oznam

7. decembra 2022

Mikuláš 2022

V tomto roku k nám zavítal najpočetnejší a najpestrejší Mikulášsky sprievod. Vždy ho majú na starosti najstarší žiaci. Ráno privítali a obdarovali všetkých, ktorí prichádzali do […]
17. novembra 2022

Projekt Voda pre našu budúcnosť – realizácia dažďovej záhrady

Projekt Voda pre našu budúcnosť prepája na školách výučbu s témou vody, sucha a klimatickej zmeny s praktickými opatreniami realizovanými v školskej záhrade – vybudovanie 3 prvkov […]
24. októbra 2022

Jesenné tvorivé dielne v ŠKD – Babka, dedko, poď sa hrať!

Pri príležitosti 130.výročia budovy našej školy a mesiaca úcty k starším sme sa rozhodli pozvať na naše tradičné tekvicové poobedie predovšetkým našich starých rodičov, z ktorých […]
23. októbra 2022

Vzdelávanie inak – naše priority

Školský rok 2022/23 sa nesie v znamení osláv 130. výročia budovy našej školy. Sériu podujatí sme odštartovali netradičným vzdelávacím doobedím, ktoré bolo venované trom z našich […]
button (5)


Prečo je ZŠ Pohraničná tou najlepšou voľbou pre Vaše dieťa?

technologia1

Najnovšie technológie


- všetky triedy sú vybavené dataprojektorom a notebookom - s pripojením na internet
- prírodovedné laboratórium
- učebňa Legorobotiky
- učebňa výpočtovej techniky
- Hudobný salónik
- Výtvarný ateliér
- Babičkina kuchynka
- Knižnica Ľudovíta Štúra
- veľká telocvičňa
- zrekonštruovaná malá telocvičňa
- nová Fitmiestnosť
- spoločenská a relaxačná miestnosť

Naša vízia


Veríme, že vzdelanie rozširuje možnosti vytvárať ľudské osudy. Otvorené spoločenstvo žiakov, učiteľov a rodičov, ktorého hlavným poslaním je poskytovať výchovu a vzdelanie, a tak vychovávať žiakov ako harmonicky rozvinuté osobnosti, schopné uplatniť sa v spoločnosti..


Viac o nás

Škola s dlhoročnou tradíciou , zameraná na rozvíjanie tvorivého a samostatného prístupu žiakov, ktorá ich pripravuje na úspešný život.

Škola rodinného typu , s individuálnym prístupom ku každej rodine a každému žiakovi. Vedenie školy podporuje snahu učiteľov o osobitý a priateľský vzťah s každým žiakom.

Škola pre všetkých , poskytujúca starostlivosť nielen bežným, ale aj nadaným, integrovaným žiakom, žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Moderná a alternatívna škola , poskytujúca vzdelanie v súlade s európskymi trendmi, smerujúc k spokojnosti žiaka, rodiča i spoločnosti.

Viac o nás

Kde nás nájdete

Adresa školy

  • Základná škola Ul. pohraničná 9 945 01 Komárno
 
Telefón

035 / 7701 793

0905290444