Základná škola Pohraničná

vás pozýva

Poďakovanie darcom.


Milí rodičia,
naše srdečné poďakovanie patrí všetkým Vám,
ktorí ste nám prejavili dôveru a venovali
2 % z daní v prospech žiakov našej školy.
Zo sumy 7 863 € sme dofinancovali
revitalizáciu nášho futbalového ihriska
s umelou trávou a
do tried sme nakúpili školské lavice a stoličky.
R.Benes, predseda Združenia rodičov,
S.Ďurčo, riaditeľ školy.

OZNAM PRE RODIČOV.

semafor
Odporúčame Vám
preštudovať si dokument Školský semafor,
kde nájdete všetky dôležité informácie.
https://www.minedu.sk/data/att/21133.pdf
Ďakujeme za spoluprácu a porozumenie.

Upozornenie pre rodičov - zmena účtov za stravu a ŠKD.

zmena obidvoch

Najnovšie oznamy

Pre kompletné zobrazenie kliknite na požadovaný oznam

30. novembra 2021

Projekt Na každej škole – blok 2.

Druhý deň celoškolského projektu “ Škola má učiteľov a žiakov baviť“ bol zameraný na predmety pre ročníky 5.- 9.: Cesta okolo sveta: Turistický slovník, U Dedka […]
30. novembra 2021

Projekt Na každej škole – blok 1.

Program Na každej škole záleží vznikol za účelom reformy školstva: podporuje najmä reformu učiteľov, ponúka im možnosti,  ako pracovať so žiakmi inak –  prihovárať sa im […]
28. novembra 2021

Deň učenia vonku 2021

Do celosvetovej kampane The Outdoor Classroom Day  zapojili viacerí pedagógovia našej školy  rôzne ročníky.  Žiaci mali možnosť zažiť rozličné predmety vo vonkajšom prostredí. Prváci si vyskúšali […]
28. novembra 2021

Vynovené laboratórium

Začiatkom školského roka sa odovzdalo naše vynovené laboratórium, ktoré nesie meno po bývalom učiteľovi školy, nedávno zosnulom, Milošovi Součkovi. Bol dlhoročným učiteľom na našej škole a […]
button (5)


Prečo je ZŠ Pohraničná tou najlepšou voľbou pre Vaše dieťa?

technologia1

Najnovšie technológie


- všetky triedy sú vybavené dataprojektorom a notebookom - s pripojením na internet
- prírodovedné laboratórium
- učebňa Legorobotiky
- učebňa výpočtovej techniky
- Hudobný salónik
- Výtvarný ateliér
- Babičkina kuchynka
- Knižnica Ľudovíta Štúra
- veľká telocvičňa
- zrekonštruovaná malá telocvičňa
- nová Fitmiestnosť
- spoločenská a relaxačná miestnosť

Naša vízia


Veríme, že vzdelanie rozširuje možnosti vytvárať ľudské osudy. Otvorené spoločenstvo žiakov, učiteľov a rodičov, ktorého hlavným poslaním je poskytovať výchovu a vzdelanie, a tak vychovávať žiakov ako harmonicky rozvinuté osobnosti, schopné uplatniť sa v spoločnosti..


Viac o nás

Škola s dlhoročnou tradíciou , zameraná na rozvíjanie tvorivého a samostatného prístupu žiakov, ktorá ich pripravuje na úspešný život.

Škola rodinného typu , s individuálnym prístupom ku každej rodine a každému žiakovi. Vedenie školy podporuje snahu učiteľov o osobitý a priateľský vzťah s každým žiakom.

Škola pre všetkých , poskytujúca starostlivosť nielen bežným, ale aj nadaným, integrovaným žiakom, žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Moderná a alternatívna škola , poskytujúca vzdelanie v súlade s európskymi trendmi, smerujúc k spokojnosti žiaka, rodiča i spoločnosti.

Viac o nás

Kde nás nájdete

Adresa školy

  • Základná škola Ul. pohraničná 9 945 01 Komárno
 
Telefón

035 / 7701 793

0905290444