Základná škola Pohraničná

vás pozýva

Najnovšie oznamy

Pre kompletné zobrazenie kliknite na požadovaný oznam

2. júna 2021

Postup na celoštátne kolo FLL

 Tím Counter, v zložení: O. Vajkai, V. Halagačková, A. Kis, D. Hodek, S. Rácz, P. Patakyová a N. Hlušková  na on-line regionálnom turnaji najväčšej robotickej súťaže […]
18. februára 2021

Úspešní riešitelia Matematickej olympiády

Blahoželáme! Úspešnymi riešiteľmi okresného kola matematickej olympiády sa stali naši žiaci : Nela Králikova, (5.B), Jakub Hanuliak (5.B) a Ondrej Gajdáč (5.A) Žiakom ďakujeme, robia nám […]
17. februára 2021

Okresné kolo olympiády

Blahoželáme Ninke Sýkorovej z 9.A a  Antoniovi Malomovi zo 7.A , ktorí sa stali  úspešnými riešiteľmi okresného kola olympiády v anglickom jazyku .  Za prípravu ďakujeme […]
16. februára 2021

Ocenená snaha za recykláciu

Ďakujeme každému, kto nám pomáha udržiavať poriadok v našom okolí,  na našej planéte. Je dôležité, aby sa nepotrebné dostalo na správne miesto.  S Recyklohrami je naša […]
button (5)


Prečo je ZŠ Pohraničná tou najlepšou voľbou pre Vaše dieťa?

technologia1

Najnovšie technológie


- všetky triedy sú vybavené dataprojektorom a notebookom - s pripojením na internet
- prírodovedné laboratórium
- učebňa Legorobotiky
- učebňa výpočtovej techniky
- Hudobný salónik
- Výtvarný ateliér
- Babičkina kuchynka
- Knižnica Ľudovíta Štúra
- veľká telocvičňa
- zrekonštruovaná malá telocvičňa
- nová Fitmiestnosť
- spoločenská a relaxačná miestnosť

Naša vízia


Veríme, že vzdelanie rozširuje možnosti vytvárať ľudské osudy. Otvorené spoločenstvo žiakov, učiteľov a rodičov, ktorého hlavným poslaním je poskytovať výchovu a vzdelanie, a tak vychovávať žiakov ako harmonicky rozvinuté osobnosti, schopné uplatniť sa v spoločnosti..


Viac o nás

Škola s dlhoročnou tradíciou , zameraná na rozvíjanie tvorivého a samostatného prístupu žiakov, ktorá ich pripravuje na úspešný život.

Škola rodinného typu , s individuálnym prístupom ku každej rodine a každému žiakovi. Vedenie školy podporuje snahu učiteľov o osobitý a priateľský vzťah s každým žiakom.

Škola pre všetkých , poskytujúca starostlivosť nielen bežným, ale aj nadaným, integrovaným žiakom, žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Moderná a alternatívna škola , poskytujúca vzdelanie v súlade s európskymi trendmi, smerujúc k spokojnosti žiaka, rodiča i spoločnosti.

Viac o nás

Kde nás nájdete

Adresa školy

  • Základná škola Ul. pohraničná 9 945 01 Komárno
 
Telefón

035 / 7701 793

0905290444