Základná škola Pohraničná

vás pozýva

Prihlášky a dokumenty na šk. r. 2022/23

logo SKD
Prosíme rodičov, aby vyplnenú a podpísanú prihlášku do ŠKD
odovzdali vychovávateľkám (triednym učiteľkám).
Ďakujeme za spoluprácu.
na stiahnutie tu :
prihláška-do-ŠKD-20222023
Do školskej jedálne:
Zápisný lístok na stravu - 202223

PRIDAJTE SA K NÁM!

Snímka1

Najnovšie oznamy

Pre kompletné zobrazenie kliknite na požadovaný oznam

19. septembra 2022

Didaktické hry v prírode – Včielky, Plamienky a Motýliky

Naši najmladší žiaci strávili dopoludnie vonku pri Rytmickej matematike, Strážcoch parku, Pohybových zručnostiach a Pátraní po stromoch. Druhácke Včielky nadobudli skúsenosti pri rovesníckej spolupráci s prváckymi […]
19. septembra 2022

Slávnostný začiatok školského roka 2022/23

V novom školskom roku k nám prileteli Plamienky do 1.A triedy a Motýliky do 1.B triedy Radostnej školy. Želáme všetkým žiakom, pedagógom a rodičom  úspešný a […]
6. septembra 2022

Letný denný tábor 2022

Dva týždne bez nudy: hry vonku, tvorivé dielne, exkurzie a pešia turistika.  
15. júla 2022

Prezentácie ročníkových prác 2022 – 5.-9.

button (5)


Prečo je ZŠ Pohraničná tou najlepšou voľbou pre Vaše dieťa?

technologia1

Najnovšie technológie


- všetky triedy sú vybavené dataprojektorom a notebookom - s pripojením na internet
- prírodovedné laboratórium
- učebňa Legorobotiky
- učebňa výpočtovej techniky
- Hudobný salónik
- Výtvarný ateliér
- Babičkina kuchynka
- Knižnica Ľudovíta Štúra
- veľká telocvičňa
- zrekonštruovaná malá telocvičňa
- nová Fitmiestnosť
- spoločenská a relaxačná miestnosť

Naša vízia


Veríme, že vzdelanie rozširuje možnosti vytvárať ľudské osudy. Otvorené spoločenstvo žiakov, učiteľov a rodičov, ktorého hlavným poslaním je poskytovať výchovu a vzdelanie, a tak vychovávať žiakov ako harmonicky rozvinuté osobnosti, schopné uplatniť sa v spoločnosti..


Viac o nás

Škola s dlhoročnou tradíciou , zameraná na rozvíjanie tvorivého a samostatného prístupu žiakov, ktorá ich pripravuje na úspešný život.

Škola rodinného typu , s individuálnym prístupom ku každej rodine a každému žiakovi. Vedenie školy podporuje snahu učiteľov o osobitý a priateľský vzťah s každým žiakom.

Škola pre všetkých , poskytujúca starostlivosť nielen bežným, ale aj nadaným, integrovaným žiakom, žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Moderná a alternatívna škola , poskytujúca vzdelanie v súlade s európskymi trendmi, smerujúc k spokojnosti žiaka, rodiča i spoločnosti.

Viac o nás

Kde nás nájdete

Adresa školy

  • Základná škola Ul. pohraničná 9 945 01 Komárno
 
Telefón

035 / 7701 793

0905290444