Základná škola Pohraničná

vás pozýva

NAŠE PRIORITY

Najnovšie oznamy

Pre kompletné zobrazenie kliknite na požadovaný oznam

11. februára 2024

Akreditácia Erasmus

Obdržali sme našu akreditáciu ako prísľub na ďalšiu možnosť pre našich žiakov a pedagógov spoznávať Európu! Spoločné hodnoty a zdieľanie našej praxe s inými školami v […]
11. februára 2024

FLL 2024

1. miesto za inovačný projekt , 7. miesto za Robot game spomedzi 12. tímov.  Tím Counter: S. Rácz, D.Hodek, 9.A, O. Gajdáč, 8.A, M. Rácz, D. […]
28. decembra 2023

„Chodník vedomostí“ – interaktívne, rovesnícke, medzipredmetové vzdelávanie

Priestory našej školy  sa v tento deň stali súčasťou nezvyčajného chodníka so zastávkami, na ktorých sa  preverili mnohé vedomosti a zručnosti  žiakov ročníkov 5.-9.  Jednotlivé medzipredmetové […]
28. decembra 2023

Adventný jarmok 2023

Náš tradičný školský jarmok bol naplnený spevom, tancom, predajom vlastnoručne vyrobených produktov, vôňou kapustnice, oblátok, punču a  príjemných priateľských stretnutí. 
button (5)


Prečo je ZŠ Pohraničná tou najlepšou voľbou pre Vaše dieťa?

technologia1

Najnovšie technológie


- všetky triedy sú vybavené dataprojektorom a notebookom - s pripojením na internet
- prírodovedné laboratórium
- učebňa Legorobotiky
- učebňa výpočtovej techniky
- Hudobný salónik
- Výtvarný ateliér
- Babičkina kuchynka
- Knižnica Ľudovíta Štúra
- veľká telocvičňa
- zrekonštruovaná malá telocvičňa
- nová Fitmiestnosť
- spoločenská a relaxačná miestnosť

Naša vízia


Veríme, že vzdelanie rozširuje možnosti vytvárať ľudské osudy. Otvorené spoločenstvo žiakov, učiteľov a rodičov, ktorého hlavným poslaním je poskytovať výchovu a vzdelanie, a tak vychovávať žiakov ako harmonicky rozvinuté osobnosti, schopné uplatniť sa v spoločnosti..


Viac o nás

Škola s dlhoročnou tradíciou , zameraná na rozvíjanie tvorivého a samostatného prístupu žiakov, ktorá ich pripravuje na úspešný život.

Škola rodinného typu , s individuálnym prístupom ku každej rodine a každému žiakovi. Vedenie školy podporuje snahu učiteľov o osobitý a priateľský vzťah s každým žiakom.

Škola pre všetkých , poskytujúca starostlivosť nielen bežným, ale aj nadaným, integrovaným žiakom, žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Moderná a alternatívna škola , poskytujúca vzdelanie v súlade s európskymi trendmi, smerujúc k spokojnosti žiaka, rodiča i spoločnosti.

Viac o nás

Kde nás nájdete

Adresa školy

  • Základná škola Ul. pohraničná 9 945 01 Komárno
 
Telefón

035 / 7701 793

0905290444