História

Naša škola s dlhoročnou tradíciou sa nachádza v historickej budove v centre mesta Komárno. Budova školy bola postavená pre školské účely v roku 1893. Po 2.svetovej vojne, v školskom roku 1945-1946 tu bola zriadená Prvá štátna ľudová škola a Štátna meštianska škola dievčenská. V školskom roku 1953-1954 tu bola založená Jedenásťročná stredná škola a od školského roku 1964-1965 tu pôsobí Základná deväťročná škola.

Vedenie Základnej školy:

  • 1964 / 1989 - PaedDr. Anton Peciar
  • 1989 / 1992 - Mgr. Rudolf Zvoda
  • 1992 / 1996 - Mgr. Hilda Oslejová
  • 1996 / 2009 - Mgr. Katarína Pallyová
  • 2009 / 2014 - Mgr. Lucia Spálová, PhD.
  • od 2014 - Mgr. Slavomír Ďurčo

Zriaďovateľ:

  • do 30.6.2002 -OÚ v Komárne
  • od 1.7.2002 - MÚ v Komárne

Od 1.1.2002 má škola právnu subjektivitu.