S ilustrátorkou A. Wagnerovou v knižnici
6. októbra 2017
Imatrikulácia 2017
2. novembra 2017
Ukázať všetko

Pomoc deťom v Kambodži

Na konci septembra do školy medzi žiakov druhého stupňa zavítali netradiční hostia. Pán Peter Cvik priviedol so sebou učiteľa Sangkat z Kambodžského kráľovstva. Tento pán je pedagógom v Kambodži, kde pracuje v detskom domove House of Family pre  siroty  a deti nakazených HIV vírusom.  Tento domov otvorila v roku 2004 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety pod vedením pána profesora Krčméryho. Poskytujú tu domov,  rodinu,  lásku, vzdelanie, liečbu a plnú starostlivosť  až 120 deťom.

Žiaci sa počas besedy dozvedeli o živote v Kambodži, o radostiach i starostiach detí, o chorobe  AIDS, ktorá  sa  spájať s amorálnym  spôsobom života ako je narkománia, homosexualita, polygamia a  u ľudí vyvolávala skôr predsudky. Detí ale v tomto domove sa to ale netýka, tie sa pozitívne už narodili.
Naši žiaci s úžasom počúvali  aj jazyk kmérčinu, ktorým sa k nim prihováral pán učiteľ. Pokračovali sme v  angličtine a dozvedeli sme sa, ako deti prežívajú svoj denný režim, ako oslavujú sviatky, ako sa hrajú a ako sa učia. Zistili sme, že sa naučili aj slovenské pesničky, mnohí z nich sú veľmi šikovní a dostávajú sa aj na vysokoškolské štúdium aj do zahraničia. Otázky našich detí nemali konca, veď stretnúť niekoho z takej netradičnej krajiny, počúvať rozprávanie a prezerať fotografie nie je každodenná vec. Vďaka Vám za nové poznatky a informácie.