Slávik Slovenska 2015 – 1.miesto
11. mája 2015
Paletosedačky
14. mája 2015
Ukázať všetko

Európa v škole – 3 ocenenia

Európa v škole je medzinárodný projekt spojený so súťažou, určený je deťom a mládeži vo veku 6 – 19 rokov. Projekt je organizovaný v 36 krajinách Európy pod záštitou medzinárodných organizácií.

V školskom roku  vstúpil uvedený projekt v Európe do 62.ročníka svojej histórie.
Tak ako v ostatných asociovaných krajinách, aj u nás sú aktivity v rámci projektu kvalifikované ako doplnkové formy implementácie európskej dimenzie do procesu výchovy a vzdelávania, jeho súťažná časť, ako tvorivá činnosť detí a mládeže.

Motto 62. ročníka súťaže v školskom roku 2014 –2015 EURÓPA POMÁHA -POMÁHA EURÓPA?
Uvedené motto sa viaže k Európskemu roku rozvoja, ktorý vyhlásila pre rok 2015 Európska Únia.

Na našej škole má súťaž mnohoročnú tradíciu. Literárne a výtvarné práce postupujú zo školského kola do okresného, víťazné práce z okresu postupujú do krajského kola.

V okresnom kole získali ocenenie títo žiaci:

E.K. Sokolová, 7.A – 1. miesto za literárnu prácu

A.Čéryová, 7.A – 3. miesto za literárnu prácu

S.Čertíková, 9.N – 3. miesto za výtvarnú prácu

Blahoželáme!