Zážitkový kurz na Zaježovej
28. septembra 2020
OZNAM ŠKD.
4. decembra 2020
Ukázať všetko

Hodnotiaca návšteva zo Zelenej školy

Členovia nášho kolégia dnes absolvovali záverečné hodnotenie dvojročnej práce celej našej školy v téme Voda. Hodnotiaca návšteva sa zaujímala o plnenie metodiky 7 krokov a úrovne participácie na škole. Na základe výsledkov hodnotiacej návštevy sa na stretnutí Rady Zelenej školy rozhodne o udelení, resp. neudelení ocenenia škole (vlajky a certifikátu). Výsledky sa dozvieme čoskoro.
koordinátorka Zelenej školy