Záujmové krúžky na vzdelávací poukaz

p.č. Názov krúžku Meno vedúceho Deň Čas Miesto – učebňa
1. Enviráčik Mgr. Ľ.Húšťava utorok 13:30 – 15:30 prír.laboratórium
2. RoboLab Ing. Mgr. J.Bundová štvrtok 13:30 – 15:30 poč. miestnosť
3. Počítačový Mgr. E.Ondrišáková streda 13:30 – 15:30 učebňa PC2
4. Matematický RNDr. M.Hamranová pondelok 13:30 – 15:30 9.A
5. Spevácky Mgr. A.Kolláriková pondelok 13:00 – 15:00 spoloč. miestnosť
6. Florbal (2-3 roč.) Mgr. S.Ďurčo pondelok 13:00 – 15:00 veľká telocvičňa
7. Florbal (5-9 roč.) PaedDr. O.Óváry streda 14:30 – 16:00 veľká telocvičňa
8. Volejbal PaedDr. O.Óváry ut,štv,pi 15:30 – 17:30 veľká telocvičňa
9. DDS (5-9 roč.) Katarína Bugáňová pondelok 15:00 – 17:00 výtvarná dielňa
10. Odysea Mysle Katarína Bugáňová streda 15:00 – 17:00 výtvarná dielňa

Záujmová činnosť v ŠKD

1. DDS (3-4 roč.) Katarína Bugáňová štvrtok 13:30 – 15:30 výtvarná dielňa
2. DDS (1-2 roč.) Katarína Bugáňová utorok 13:30- 15:30 výtvarná dielňa
3. Rytmická gymnastika Aneta Hradilová utorok 13:00 – 15:00 telocvičňa
4. Loptové hry Jana Aradská utorok 13:30 – 15:30 telocvičňa
5. Strom života Klaudia Kovácsová utorok 13:30 – 15:30 3.B