"Multifunkčné školské ihrisko" v programe "Pozitívna energia pre šport 2010"

Nadačný fond Západoslovenskej energetiky v Nadácii Pontis podporí Náš projekt s názvom "Multifunkčné školské ihrisko" v programe "Pozitívna energia pre šport 2010".

Náš projekt bol hodnotiacou komisiou zaradený medzi víťazné a výška udeleného grantu pre náš projekt je 4110,63€. Vďaka získaným finančným prostriedkom bude mať naša škola zrevitalizované školské ihrisko.

Ďakujeme donorom: