Program krok za krokom

Projekt realizuje nezisková organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou - Nadácia Škola dokorán, zameraná na celoživotné vzdelávanie. Realizuje kvalitné a zaujímavé programy, ktoré citlivo reagujú na rozvoj osobnosti a individuálne potreby a prispievajú k transformácii vzdelávania pre otvorenú občiansku spoločnosť.

Je súčasťou siete 30 nezávislých partnerských organizácií zameranej na iniciatívy v oblasti výchovy a vzdelávania detí predškolského a školského veku – International Step by Step Association. Od svojho vzniku v roku 1994 prispeli k zvýšeniu kvality vzdelávania na 834 materských školách, na 826 základných školách a k vzdelávaniu 2 870 učiteľov a 516 asistentov učiteľa.

Hodnoty, v ktoré veríme:

  • potenciál každého jednotlivca
  • možnosť prekonávať predsudky a stereotypy dospieť k sociálnej spravodlivosti
  • silu učiacej sa spoločnosti

Princípy, ktorými sa riadime:

  • starostlivosť
  • otvorená komunikácia
  • pozitívne vzťahy
  • komunitný prístup
Viac: http://www.skoladokoran.sk/issa_zakladne_informacie.htm