RoboLab

Pod označením RoboLab sa v našich končinách chápe robotické laboratórium, ktoré pochádza z dielní LEGO Dacta. To bola časť spoločnosti LEGO, ktorá sa podieľala na inováciách a vytváraní systémov pre školy. Tieto aktivity v súčasnosti zastrešuje LEGO Educational Division. Inovácie pôvodného robotického systému nesú názov LEGO MindStorms™.

Nie sú to len konštrukčné prvky, ale predovšetkým systém modernizácie školského vzdelávania. Pozitívne výsledky sa ukazujú v oblasti motivácie, rozvoja tvorivosti a technickej tvorivosti. Súčasťou zostáv sú používateľské príručky, metodické materiály pre učiteľov a systém školení, ktoré u nás zabezpečuje vzdelávacia spoločnosť EDUXE.

Školský robotický systém RoboLab tvoria:

  • Stavebné prvky LEGO pre zostrojenie robota - jeho jadrom je mikropočítačová kocka RCX.
  • Akčné jednotky - motory, lampy, sirény.
  • Senzory - dotykový, uhlový - polohový, teplotný, svetelný.
  • ROBOLAB - programový systém určený pre vývoj riadiacich programov robotov. Počítač komunikuje s robotom prostredníctvom IR veže.