Za čistejšie mesto – Deň Zeme 2024
20. mája 2024
Dorábame ekomydlo
30. mája 2024
Ukázať všetko

Podpora mladých talentov

Dňa 7. mája 2024 sa v našej Základnej škole na Ulici pohraničná konal tretí ročník mestského kola anglickej súťaže Smart Kids pre 4. ročník komárňanských základných škôl, pod záštitou primátora mesta Mgr. Bélu Keszegha. Súťaž zahájili pán riaditeľ školy Mgr. Slavomír Ďurčo, organizátorka súťaže PaedDr. Timea Juhászová a primátor mesta Komárno Mgr. Béla Keszegh. Súťaže sa zúčastnilo 21 žiakov, ktorí postúpili zo školských kôl. Svoje vedomosti si preverili najprv písomnej potom ústnej forme. V oboch disciplínach sa hodnotilo splnenie úloh na základe zadania, komunikačných zručností, plynulosti vyjadrovania sa a jazykovej úrovne.
Žiakov hodnotila porota, ktorá pozostávala z pedagógov všetkých zúčastnených základných škôl. Konkurencia medzi žiakmi bola aj tento ročník veľmi veľká. Videli sme snahu žiakov presvedčiť porotu o svojich kvalitách a zručnostiach v cudzom jazyku. Snahou organizátorov bolo podporiť a odmeniť výnimočné talenty na školách, zvyšovať kvalitu výučby anglického jazyka a podporiť výmenu skúseností žiakov a učiteľov. Žiaci sa umiestnili v zlatom, striebornom a bronzovom pásme a prevzali ceny a diplomy. Naši žiaci sa umiestnili: v zlatom pásme – Mia Rusňáková, v striebornom pásme – Alex Hudík, v bronzovom pásme – Samuel Józsa. Žiakov pripravili pani učiteľky Mgr. Kristína Sýkorová a Mgr. Klaudia Paulíková, Ph.D.
Všetkým zúčastneným žiakom blahoželáme.
PaedDr. Timea Juhászová, organizátorka súťaže