Letný denný tábor 2022
6. septembra 2022
Didaktické hry v prírode – Včielky, Plamienky a Motýliky
19. septembra 2022
Ukázať všetko

Slávnostný začiatok školského roka 2022/23

V novom školskom roku k nám prileteli Plamienky do 1.A triedy a Motýliky do 1.B triedy Radostnej školy. Želáme všetkým žiakom, pedagógom a rodičom  úspešný a šťastný školský rok a veľa úspechov.