Erasmus + Portugalsko
13. októbra 2019
Jesenné tvorivé dielne v ŠKD
28. októbra 2019
Ukázať všetko

Úspech nášho vedeckého tímu

Na 3.ročníku prírodovednej súťaže Mladý vedec, ktorý organizovalo Gymnázium Ľ.J.Šuleka v Komárne v rámci Šulekových dní, náš tím v zložení A. Halagačková, S. Mečárová a D. Soósová z 9.A získal krásne 2. miesto. Súťažiaci sa museli popasovať s úlohami z fyziky, chémie a biológie. Počas zápolenia so zadaniami bola pripravená novinka. Tá spočívala z diskusnej časti, počas ktorej sa
komisia a súťažiaci venovali úlohám podľa výberu žiakov. 

Dievčatám srdečne blahoželáme!