Imatrikulácia 2022
7. júna 2022
Noc s Osmijankom 2022
7. júna 2022
Ukázať všetko

Úspechy našich športovcov a športovkýň – Tri 1. miesta!

Futbal/mladší žiaci – 1. miesto – okresné kolo – postup na kraj,

Flórbal/dievčatá – 1. miesto v okrese – postup na kraj,

Atletika/okresné kolo – 1. miesto – postup na kraj, 

Stolný tenis/okres – 2. miesto, 

Flórbal/chlapci4. miesto v okresnom kole, 

Futbal/MCDonaldas cup – najmladší – reprezentácia školy. 

 

Mladší žiaci : Samo Rácz, René Tot, Aris Varga, Dominik Ruzicska, Nikolas Kopčok, Denis Markovics, Áron Ondrušek, Matúš Rácz, Ondrej Gajdáč, Denis Richter.

Flórbalistky: Niki Knirs, Niki Juhászová, Melánia Juhászová, Viki Galková, Sára Trubačíková, Lea Leikertová,  Emma Soósová a Soňa Antalová.

Atletický štvorboj jednotlivcov:  Sofia Riszdorferová  1. miesto spomedzi 56 dievčat z 12  základných škôl z okresu Komárno.   Pretekov  sa zúčastnili aj žiačky Viktória Bujnová , Melánia Juhászová , Lucia Demáčeková a žiaci Samo Rácz, Aris Varga, Dominik Ruzicska a René Tot.

Stolní tenisti:  Tibor Soós, Sebastián Tóth a Ondrej Gajdáč .

Flórbalisti: Samo Rácz, René Tot, Jakub Urbanovský, Lukas Babiš, Filip Gábriška, Denis Richter, Kevin Kubík , Dominik Ruzicska, Dárius Rozbroy, Aris Varga.

Najmenší futbalisti a futbalistky:  Rebeka Bilka, Mark Bilko, Zdenko Kršteňanský, Damián Lengyel, Soňa Machalíková, Maxim Ódor, Noah Riszdorfer, Richard Riszdorfer, Michael Tot, Jakub Volna, Artem Hús.

Všetkým žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy, úspešným a postupujúcim  gratulujeme a želáme veľa ďalších úspechov!