oddelenie – 4. C + 4.A – Jašteričky a Lienky

Vychovávateľka: 

 

 1. Viktória Biliczová
 2. Milan Bilka
 3. Viktor Bohuš
 4. Natali Dékány
 5. Laura Egriová
 6. Zoja Fiamová
 7. Zara Horvathová
 8. Barbora Molnárová
 9. Dávid Ondrušek
 10. Zoé Pécsová
 11. Lili Sporinská
 12. Ladislav Straka
 13. Denis Szépe
 14. Tóth Timothy Sebastián
 15. Viktorie Vajkai
 16. Ármin Štefan Vas
 17. Sofia Zuzana Vasová
 18. Jakub Volna
 19. Eszter Zachar
 20. Daniel Utto, 4.A
 21. Albert Saliu, 4.A
 22. Patrik Sabo, 4.A
 23. Sedlák Viktor, 4.A