V.oddelenie – 3.B a 3.A – Bocianiky a Ježkovia

Vychovávateľka: Bc. Jana Aradská

jaradska@zspohranicna.sk

 1. Blaškovics Damian
 2. Blažej Teodor
 3. Dohnanec Adrián
 4. Gerejchanov Velichan
 5. Gudor Melina
 6. Horváth Hanna
 7. Hudík Alex
 8. Jankovič Jakub
 9. Józsa Samuel
 10. Dominika Kesegová
 11. Kiss Michal
 12. Kršteňanský Zdenko 
 13. Kuczman Jakub 
 14. Lengyel Damián
 15. Mádel Michal 
 16. Mészáros Adam
 17. Pécsová Jana 
 18. Ódor Maxim
 19. Orvoš Max
 20. Puškár Igor 
 21. Puškár Dávid
 22. Puťošová Kristína
 23. Riszdorfer Noah Ladislav
 24. Riszdorfer Richard
 25. Rusňáková Mia
 26.  Tárnok  Ádám