VII.oddelenie –  4.A – Ježkovia

Vychovávateľka: Mgr. Petra Lavičková

plavickova@zspohranicna.sk

 

 1. Blaškovics Damian
 2. Gerejchanov Velichan
 3. Horváth Hanna
 4. Hudík Alex
 5. Józsa Samuel
 6. Dominika Kesegová
 7. Kiss Michal
 8. Kršteňanský Zdenko 
 9. Kuczman Jakub 
 10. Mádel Michal 
 11. Ódor Maxim
 12. Orvoš Max
 13. Pécsová Jana 
 14. Puškár Igor 
 15. Puškár Dávid
 16. Puťošová Kristína
 17. Riszdorfer Noah Ladislav
 18. Riszdorfer Richard
 19. Rusňáková Mia
 20.  Tárnok  Ádám