VI. oddelenie – 4. B + 4.A – Bobry a Lienky

Vychovávateľka: 

 

 1. Dávid Barus
 2. Maxim Cabadaj
 3. Tomáš Czigle
 4. Eliza Demáčeková
 5. Lea Fótiová
 6. Elena Gubala
 7. René Győri
 8. Liliana Kazánová
 9. Adam Nagy
 10. Patrik Petriľák
 11. Niko Rombovský
 12. Sára Šerédiová
 13. Tamara Vašašová
 14. Sára Vlčková
 15. Viktor Vajkai
 16. Hana Viteková
 17.   Emma Gyurcsyová , 4.A   
 18.  István Márk Kaško,3.A
 19. Sofia Lara Kováčiková, 4.A
 20. Onur Lakatos, 4.A
 21. Soňa Machalíková,4.A 
 22. Medovčík Norbert